În perioada 13-17 iulie 2020, pe platforma e-learning Blackboard, se va desfășura în cadrul proiectului QualForm - Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuăPOCU/73/6/6/107134.

Tema workshop-ului: ”ELEVUL RESPONSABIL ȘI AUTONOM: O REALITATE SAU UN IDEAL?”.

            Obiectivul general al workshop-ului îl reprezintă înțelegerea importanţei autonomiei în învăţare, pentru a realiza sarcinile muncii intelectuale cât mai performant şi eficient, crearea şi dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă la elevi, dezvoltarea abilităţilor pentru o învăţare independentă, probleme de dezvoltare a abilităţilor de muncă în grup, de identificare a tehnicilor individuale de învăţare, oferirea unui set de instrumente pentru dezvoltarea caracterului copiilor și tinerilor și interrelaționarea lor, în asigurarea stării de bine individuale și colective.

            INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ, în calitate de partener în cadrul proiectului QualForm - Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuă”, va asigura toate condițiile necesare organizării și desfășurării în condiții optime a evenimentului.