ANUNŢURI

În perioada 15-19 iunie 2020, pe platforma e-learning Blackboard, se va desfășura sesiunea/ seminarul online de aplicare a mecanismelor/ instrumentelor dezvoltate/ elaborate/ actualizate/ îmbunătățite în cadrul proiectului QualForm - Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuă” - POCU/73/6/6/107134.

       Tema seminarului - „EVALUAREA DEZVOLTĂRII CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE A ȘCOLILOR DEFAVORIZATE”.

                  Seminarul este parte componentă a Metodologiei de evaluare a dezvoltării capacității instituționale a școlilor defavorizate și cuprinde evaluarea rezultatelor obținute prin aplicarea metodologiei și impactul aplicării ei asupra școlilor țintă (factori care influenteaza existența resurselor umane calificate, care influențează performanța educațională a copiilor din școlile țintă, stabilitatea cadrelor didactice calificate în școlile țintă, existența altor categorii de resurse necesare asigurării calității învăţământului în școlile țintă).

 

                INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ, în calitate de partener în cadrul proiectului QualForm - Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuă”, va asigura toate condițiile necesare organizării și desfășurării în condiții optime a evenimentului.

În săptămâna 18-22 mai 2020, pe platforma e-learning Blackboard, se va desfășura sesiunea/ seminarul online de aplicare a mecanismelor/ instrumentelor dezvoltate/ elaborate/ actualizate/ îmbunătățite în cadrul proiectului QualForm - Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuă” - POCU/73/6/6/107134.

       Tema seminarului - „MONITORIZAREA DEZVOLTĂRII CAPACITĂȚII INSTITUȚIONALE A ȘCOLILOR DEFAVORIZATE”.

                  Seminarul este parte componentă a Metodologiei de monitorizare a dezvoltării capacității instituționale a școlilor defavorizate și cuprinde determinarea și evaluarea impactului aplicării metodologiei asupra contribuției individuale a cadrelor didactice la dezvoltarea acesteia, factori care influenteaza existența resurselor umane calificate, care influențează performanța educațională a copiilor din școlile țintă, stabilitatea cadrelor didactice calificate în școlile țintă, existența altor categorii de resurse necesare asigurării calității învăţământului în școlile țintă, impactul acesteia asupra capacității instituționale a școlilor țintă.

 

                INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ, în calitate de partener în cadrul proiectului QualForm - Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuă”, va asigura toate condițiile necesare organizării și desfășurării în condiții optime a evenimentului.

În săptămâna 18-22 mai 2020, pe platforma e-learning Blackboard, se va desfășura Workshop-ul online pentru dezvoltare profesională a cadrelor didactice din grupul țintă din județul Gorj în cadrul proiectului QualForm - Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuă” - POCU/73/6/6/107134.

Tema workshop-ului: STRATEGII DE COMBATERE A BULLYING-ULUI LA CLASĂ”.

            Obiectivul general al workshop-ului îl reprezintă împărtășirea celor mai bune practici ale acțiunilor împotriva agresiunii de tip bullying, conștientizarea rolului cadrelor didactice de a preveni şi combate bullying-ul în mediul școlar, promovarea relaţiilor sociale pozitive între copii şi îmbunătăţirea calităţi vieţii școlare, prin creșterea autoeficacității pentru a face față situațiilor de bullying, prin îmbunătăţirea abilităților interpersonale și construirea strategiilor de rezolvare a problemelor.      

 

            INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ, în calitate de partener în cadrul proiectului QualForm - Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuă”, va asigura toate condițiile necesare organizării și desfășurării în condiții optime a evenimentului.