ANUNŢURI

                      În săptămâna 13-16 aprilie 2020, pe platforma e-learning Blackboard, se va desfășura în cadrul proiectului QualForm - Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuăPOCU/73/6/6/107134.

Tema workshop-ului: SUSȚINEREA ELEVULUI ÎN GESTIONAREA PROPRIEI ÎNVĂȚĂRI. PROFESORUL – MEDIATOR ÎNTRE FORMAL ȘI NONFORMAL ÎN ÎNVĂȚARE”.

            Obiectivul general al workshop-ului îl reprezintă stimularea interesului cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, valorificarea parteneriatului educaţional în zona formării profesionalizate pe diferite tipuri de educaţie complementară, diversificarea ofertei educaţionale, creşterea calităţii actului educaţional din perspectiva descentralizării şi a concurenţei pe piaţa educaţiei, valorificarea conţinutului, abilităţilor şi competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ formal în contexte practice, bine ancorate în realitatea cotidiană.

 

             INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ, în calitate de partener în cadrul proiectului QualForm - Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuă”, va asigura toate condițiile necesare organizării și desfășurării în condiții optime a evenimentului.