ANUNŢURI

În săptămâna 13-16 aprilie 2020, pe platforma e-learning Blackboard, se va desfășura sesiunea/ seminarul online de aplicare a mecanismelor/ instrumentelor dezvoltate/ elaborate/ actualizate/ îmbunătățite în cadrul proiectului QualForm - Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuă” - POCU/73/6/6/107134.

       Tema seminarului - „EVALUAREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI  INCLUZIVE ÎN ȘCOLILE ȚINTĂ”.

                  Seminarul este parte componentă a Metodologiei de evaluare a calității educației incluzive și cuprinde analiza activităților și rezultatelor obținute în școlile țintă în domeniul educației incluzive. Dezbaterile ce vor fi organizate vor avea ca tematică evaluarea calității aplicării curriculum-ului național și a curriculum-ului local, a activităților extracurriculare, a calității serviciilor educaționale - a ofertei educaționale, a managementului școlar, a activității personalului din unitățile de învățământ, evaluarea conlucrării unității de învățământ cu părinții/reprezentanții comunității locale, a modului în care aceștia sunt implicați în eficientizarea actului educațional în scopul creșterea calității serviciilor educaționale, a calității ofertei educaționale și a nivelului atingerii standardelor de performanță de către cadre didactice și elevi.

                INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ, în calitate de partener în cadrul proiectului QualForm - Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuă”, va asigura toate condițiile necesare organizării și desfășurării în condiții optime a evenimentului.

 

În săptămâna 16-22 martie 2020, pe platforma e-learning Blackboard, se va desfășura sesiunea/ seminarul online de aplicare a mecanismelor/ instrumentelor dezvoltate/ elaborate/ actualizate/ îmbunătățite în cadrul proiectului QualForm - Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuă” - POCU/73/6/6/107134.

       Tema seminarului - „MONITORIZAREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI  INCLUZIVE ÎN ȘCOLILE ȚINTĂ”.

                  Seminarul este parte componentă a Metodologiei de monitorizare a calității educației incluzive și cuprinde analiza activităților și rezultatelor obținute în școlile țintă în domeniul educației incluzive. Dezbaterile ce vor fi organizate vor avea ca tematică problematica incluziunii copiilor cu cerinţe educative speciale în învăţământul de masă și pregătirea cadrelor didactice pentru a asigura un continuum al sprijinului şi serviciilor oferite pentru cerinţele speciale în fiecare şcoală (oportunităţi reale de obţinere a succesului în experienţa de învăţare; materiale didactice; echipament special; personal suplimentar; noi metode de predare).

 

                INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ, în calitate de partener în cadrul proiectului QualForm - Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuă”, va asigura toate condițiile necesare organizării și desfășurării în condiții optime a evenimentului.

În săptămâna 16-22 martie 2020, pe platforma e-learning Blackboard, se va desfășura Workshop-ul online pentru dezvoltare profesională a cadrelor didactice din grupul țintă din județul Gorj în cadrul proiectului QualForm - Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuă” - POCU/73/6/6/107134.

Tema workshop-ului: MANAGEMENTUL EVALUĂRII ÎN INSTITUȚIILE ȘCOLARE”.

            Obiectivul general al workshop-ului îl reprezintă soluționarea obstacolelor în atingerea rezultatelor preconizate și propunerea de măsuri de îmbunătățire a situațiilor identificate; identificarea de bune practici privind reducerea ratei abandonului şcolar și creşterea performanţelor şcolare ale elevilor,            evaluarea eficienţei managementului instituţiei de învăţământ, stabilirea nivelului de realizare a politicilor educaţionale în instituţia de învăţământ, încurajarea dezvoltării instituţiei.

 

             INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ, în calitate de partener în cadrul proiectului QualForm - Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuă”, va asigura toate condițiile necesare organizării și desfășurării în condiții optime a evenimentului.