Proiectul POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă are printre altele în vedere identificarea mijloacelor și a metodelor oportune pentru dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale cerute în prezent pentru un învățământ de calitate. În plus unul din obiectivele de bază ale proiectului l-a constituit creșterea nivelului de pregătire și adaptare la cerințele actuale ale cadrelor didactice din școlile defavorizate, drept pentru care în grupul țintă al proiectului au fost introduse mai multe școli de acest gen din județele Dolj și Gorj. Una dintre activitățile constante care se desfășoară lunar în cadrul proiectului are în vedere organizarea și derularea de sesiuni de mentorat didactic și coaching comportamental. Sesiunile de mentorat și coaching implică abordarea de către experții din cadrul proiectului a unei multitudini de teme de discuție, care, pe parcursul întregului proiect aflat acum în penultima lună de implementare au suscitat un interes constant din partea cadrelor didactice participante.

 

În fiecare lună sunt alese teme de discuție a căror înlănțuire da naștere unui continuum de transfer de informații de la experți către participanți, de cea mai bună calitate, care, cu siguranță au contribuit la dezvoltarea profesională a acestora.

Sesiunea de mentorat didactic și coaching cognitiv-comportamental desfășurată în intervalul 15-19 iunie 2020, pe platforma online Blackboard a Universității Spiru Haret a abordat drept temă de discuție – ABILITĂȚILE PRACTICIENILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT CARE SPRIJINĂ DEZVOLTAREA COPIILOR.

Din perspectiva unei abordări moderne, abilitățile cadrelor didactice cuprind un evantai larg de elemente care sunt fie direct implicate în desfășurarea procesului didactic, fie sunt văzute drept elemente de suport pentru acesta.

Cadrele didactice necesită în permanență să fie preocupate pentru actualizarea setului de competențe de bază pe care o activitate didactică coerentă le presupune. În funcție de implicarea fiecăruia acest deziderat este avut în prim plan. Atât la nivel național cât și internațional, preocupările instituțiilor școlare pentru a asigura un nivel corespunzător de pregătire a cadrelor didactice îmbracă o formă oficială, sub forma programelor de trening acreditate, fiind stimulată astfel dezvoltarea profesională precum și cea personală.

Schimbările sociale recente au contestat părerile tradiționale despre copilărie și creșterea copiilor: 1) schimbarea rolului socio-economic al femeilor, 2) creșterea diversității etnice a țărilor dezvoltate și 3) schimbarea punctelor de vedere privind educația (timpurie) și a scopului acesteia. Ultimele două modificări au consecințe importante asupra așteptărilor celor care lucrează cu copii mici.

Așa cum a subliniat analiza realizată la nivelul cadrelor didactice conform studiilor OCDE (OCDE, 2005), sistemele de învățământ trebuie să investească în educația și formarea intensivă a cadrelor didactice, dacă profesorii vor rezultate de înaltă calitate. Aceasta se referă și la sectorul educației și îngrijirii timpurii a copiilor. De la practicienii din învățământul primar se așteaptă cunoștințe, abilități și competențe specifice. Există un consens general, susținut de cercetare, potrivit căruia profesioniștii bine pregătiți sunt factorul cheie în furnizarea educației și îngrijirii timpurii de înaltă calitate cu cele mai favorabile rezultate cognitive și sociale pentru copii. Cercetările arată că comportamentul celor care lucrează în educația și îngrijirea timpurie contează și că acest lucru este legat de educația și formarea lor. Prin urmare, calificările, educația și formarea personalului din învățământul primar reprezintă o problemă importantă de politică educațională.

În ciuda consensului asupra importanței personalului bine pregătit, guvernele se tem adesea de consecințele finanțării creșterii calificărilor personalului. Calificările superioare pot fi urmate de creșterea cererii salariale, care, la rândul lor, contribuie semnificativ la costurile serviciilor. Deși dovezile sunt concludente potrivit cărora nivelurile îmbunătățite de formare și calificare ridică calitatea interacțiunii și pedagogiei în serviciile de învățământ - și există dovezi similare în favoarea calificărilor personalului - guvernele aleg adesea să nu investească în creșterea calificărilor sau în finanțarea formării personalului . Acest lucru ar putea afecta serios calitatea educației timpurii, și prin aceasta, rezultatele dezvoltării copilului, deoarece personalul nu este pregătit sau educat optim pentru a stimula învățarea timpurie și dezvoltarea.

Deși cercetarea subliniază relevanța ridicată a educației inițiale a personalului adecvat și a oportunităților de dezvoltare profesională continuă, apar mari diferențe între țări în ceea ce privește calificările solicitate practicienilor din învățământul primar. Oportunitățile de participare la dezvoltarea profesională și formarea profesională variază foarte mult în cazul fiecărei țări și al sistemului de educație și îngrijirea a copilului. Cerințele de calificare variază de la un nivel minim al educației formale la o licență specializată sau chiar o diplomă de master, iar dezvoltarea profesională și formarea profesională variază de la a fi obligatorie până la cea exprimată prin efortul voluntar al fiecăruia în parte.. Deseori există o diferență între calificările necesare pentru a lucra cu copii foarte mici (până la trei sau patru ani) și calificările necesare pentru a fi profesor pentru copii cu vârste aferente școlii primare. Situația este întâlnită în special în cazul țărilor care au un sistem de împărțire a copiilor, în funcție de vârste pe instituții diferite.  În țările cu un sistem integrat în care toți copiii mici (vârsta zero până la vârsta școlară) frecventează aceleași centre, toți practicienii trebuie să îndeplinească aceleași cerințe în ceea ce privește educația și instruirea. Acesta din urmă practică s-a dovedit că încurajează dezvoltarea continuă a copiilor de-a lungul anilor aferenți educației timpurii și asigură un profesionalism sporit al personalului care lucrează atât cu copiii mai mici, cât și cu cei mai mari.

În general se va putea individualiza ecuația: calificările/educația/dezvoltarea profesională a personalului                      calitatea pedagogică                    rezultatele copilului.

Pregătirea și educația personalului aferent educației timpurii  afectează calitatea serviciilor și a rezultatelor în principal prin cunoștințele, abilitățile și competențele care sunt transmise și încurajate de către practicieni. De asemenea, este considerat important faptul ca personalul să creadă în capacitatea lor de a organiza și executa acțiunile necesare.

Abilitățile și trăsăturile specifice personalului educațional pe care cercetările le identifică ca fiind importante în facilitarea serviciilor și rezultatelor de înaltă calitate sunt:

 O bună înțelegere a dezvoltării și învățării copilului;

 Capacitatea de a dezvolta perspectivele copiilor;

 Abilitatea de a lăuda, a oferi confort, a pune întrebări și a fi sensibil la problemele copiilor;

 Abilități de conducere, rezolvare a problemelor și elaborarea de planuri de lecție vizate; și

 Vocabular corespunzător și capacitatea de a stimula ideile copiilor.

Cu toate acestea, nu calificarea în sine este cea care are un impact asupra rezultatelor copilului, ci capacitatea membrilor personalului mai bine calificați de a crea un mediu pedagogic de înaltă calitate care face diferența. Elementele cheie de înaltă calitate a personalului sunt modul în care personalul implică copiii și stimulează interacțiunea cu și între copii.

 Alte elemente ale personalului înalt calitativ includ conținutul pregătirii personalului (curriculum) și capacitatea acestora de a crea un mediu de învățare multidisciplinar.

În cadrul Proiectului POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă, se are în vedere stimularea dialogului constructiv și abordarea în permanență a unor teme de interes pentru participanți. Tematica prezentată mai sus, face parte dintre temele de mare interes si de actualitate fiind în permanență în atenția oricărui cadru didactic conectat la evoluția educație în prezent.