Proiectul POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă, se centrează pe nevoile de dezvoltare profesională a participanților. Acestea cuprind și abilități referitoare la organizarea mai bună a procesului didactic, capacitatea de a lua decizii optime în condiții de criză etc. Seminariile de bune practici organizate în cadrul proiectului doresc să ofere cadrul necesar pentru dobândirea unor astfel de cunoștințe care să ajute în mod practic și direct cadrele didactice în activitatea curentă depusă în cadrul școlii.

Proiectul POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă face eforturi în direcția perfecționării profesionale continue a cadrelor didactice din grupul țintă.

Sesiunile de mentorat didactic și coaching cognitiv comportamental se află în centrul unui dialog constant, structurat corespunzător temelor abordate.

Sesiunea de mentorat didactic și coaching cognitiv-comportamental desfășurată în intervalul 18-22 mai  2020, pe platforma online Blackboard a Universității Spiru Haret a abordat drept temă de discuție – ACTIVITĂȚI SPECIFICE DE MIȘCARE DEDICATE DEZVOLTĂRII MINTALE A COPIILOR ÎN SISTEMELE EDUCAȚIONALE

Proiectul POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă se aproprie cu pași repezi de final. Pe parcursul a mai mult de 2 ani, implementarea proiectului a oferit șanse reale de perfecționare și dezvoltare profesională unui grup țintă reprezentativ pentru problemele cu care se confruntă cadrele didactice care activează în cadrul instituțiilor școlare defavorizate. În ansamblul activităților care au făcut parte din kit-ul proictului, sesiunile de informare și conștinetizare au ocupat un loc aparte.

Pentru luna mai, sesiunea de informare și conștientizare a avut loc în intervalul 18-22 mai 2020, pe platforma online Blackboard, Universitatea Spiru Haret și a aavut drept temă  În cadrul acestei sesiuni a fost abordată drept temă: ROLUL ȘCOLII ÎN DEMERSUL SOCIO-ADAPTATIV AL ELEVULUI. MANAGEMENTUL RELAȚIILOR INTERPERSONALE ÎN COLECTIVUL ȘCOLAR.

Proiectul POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă reprezintă o sumă de activități menite să atingă obiective de calitate clar definite pentru grupul țintă vizat – pe de o parte cadrele didactice din școlile defavorizate din cele două județe de implementare și pe de altă parte însăși instituțiile școlare în cauză.

Pentru județul Dolj, sesiunea de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare din luna mai s-a desfășurat în intervalul 18-22 mai 2020, pe platforma online Blackboard a Universității Spiru Haret. Pentru această sesiune de informare, tema aleasă a fost reprezentată de: STRATEGII DE CREȘTERE A ATRACTIVITĂȚII ÎNVĂȚĂRII ÎN MEDIUL ONLINE.

Proiectul POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă vizează creșterea reală a performanței cadrelor didactice din grupul țintă prin dobândirea de noi competențe și abilități profesionale adaptate cât mai bine contextului activității depuse în cadrul instituțiilor școlare defavorizate.

Sesiunile de mentorat didactic și coaching cognitiv comportamental din cadrul proiectului pun accentul în mod deosebit pe identificare și transmiterea de astfel de informații cu fiecare nouă temă abordată de către experți.

Pentru luna mai 2020, tema sesiunii de mentorat didactic și coaching cognitiv comportamental care a avut loc în cadrul platforma online Blackboard,(18-22 mai) Universitatea Spiru Haret, s-a referit la : EDUCAȚIA PENTRU MASS-MEDIA. FUNDAMENTE PSIHOPEDAGOGICE ALE RESPECTĂRII PRINCIPIILOR DIDACTICE ÎN ACTIVITATEA EDUCAȚIONALĂ .