Proiectul POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă, urmărește atingerea unor obiective specifice axei din care face parte, cu accent pe ridicarea calității educației incluzive și a optimizării procesului de învățământ în cadrul școlilor defavorizate din regiunile de implementare-județele Gorj și Dolj.

Acest deziderat este atins cu ajutorul unor activități diverse printre care se poate remarca organizarea lunar a unor sesiuni de mentorat didactic și coaching cognitiv-comportamental.