Proiectul POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă abordează direcții noi de discuție prin intermediul evenimentelor derulate cu frecvență lunară. În funcție de tipologia evenimentului în cauză acesta presupune o doză mai mare sau mai mică de implicare directă din partea participanților (cadre didactice din cadrul grupului țintă sau din regiunea în care se desfășoară activitatea). Toate evenimentele presupun derularea unui dialog, schimbul de informații și idei între experți și participanți, transferul activ de know how. Dintre acestea, sesiunile de mentorat didactic și coaching cognitiv comportamental au poate cea mai mare doză de informații structurate riguros, datorită specificului pe care mentoratul îl presupune ca relaționare între mentor și persoanele mentorate.

Proiectul POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă, se desfășoară în contextul necesității îmbunătățirii a numeroase aspecte ale activității didactice din învățământul preuniversitar. Proiectul se adresează în special instituțiilor de învățămînt dezavantajate care prezintă un specific aparte din perspectiva situațiilor care se manifestă la nivelul elevilor, familiilor acestora, mediului educațional etc. În cadrul proiectului se organizează evenimente diverse atât din perspectiva tipologiei acestora cât și a conținutului. Astfel, au loc cu o frecvență lunară, sesiuni de informare și conștientizare a cadrelor didactice, sesiuni de mentorat didactic și coaching cognitiv comportamental sau seminarii de schimb de bune practici. Aceste din urmă activități urmăresc familiarizarea cadrelor didactice cu abordări specifice pentru problemele analizate și cu soluții practice pe care experții din cadrul proiectului și restul participanților le-au implementat în contexte de lucru asemănătoare.

Proiectul POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă reprezintă un demers complex și se poate spune, după 1 an și 8 luni de la implementare, unul de succes având în vedere rezultatele de până acum. Scopul proiectului răspunde unor necesități stringente de la nivelul sistemului nostru național de învățământ care țin atât de formarea cadrelor didactice, cât și de comunicarea sau relaționarea factorilor decizionali din școli cu personalul de execuție.

Activitățile din cadrul proiectului sunt diversificate și corespund obiectivelor proiectului în ansamblul său. Sesiunile de informare conștientizare, sensibilizare și motivare reprezintă evenimente care coagulează interesul celor participanți, fiind ocazii optime de schimb de informații, socializare și testare a opiniilor cadrelor didactice participante.

Proiectul POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă, are în vedere asigurarea unei diversități de mijloace necesare pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice praticipante.

Totodată proiectul se adresează în egală măsură factorilor de conducere din școlile defavorizate, atât prin conținutul unora dintre activitățile concrete, derulate în cadrul proiectului, cât și la nivelul resurselor puse la dispoziția partenerilor din proiect – cele două inspectorate școlare județene  -  Gorj și Dolj.

Multe dintre tematicile abordate, inclusiv în cadrul sesiunilor de informare, conștientizare și sensibilizare au avut în vedere probleme reale, de maxim interes pentru managementul școlar, probleme care necesită din partea factorilor responsabili atât cunoștințe specifice cât și familiarizarea cu un mod de gândire orientat către creativitate și rezultate.

În acest trend se înscrie și tema abordată în cadrul sesiunii aferente județului Gorj care a avut loc în data de 15 decembrie 2019, la sediul COLEGIULUI AUTO ”TRAIAN VUIA”, localitateaTârgu Jiu, și a propus pentru discuții o temă importantă în contextul democratizării vieții școlare la nivelul instituțiilor de învățământ moderne: STRATEGII DE OPTIMIZARE A DEMOCRATIZĂRII VIEȚII ȘCOLARE.

Proiectul POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă, reprezintă un adevărat reper pentru initiativele de acest gen, atat prin prisma obiectivelor asumate cât și a activităților complexe pe care le presupune. Printre acestea, lună de lună se numără și sesiunile de mentorat didactic și coaching cognitiv comportamental care propun o tematică foarte actuală și interesantă participanților.

Sesiunea de mentorat didactic și coaching cognitiv-comportamental desfășurată în data de 16 Decembrie 2019, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dolj a abordat drept temă de discuție – MODALITĂȚI DE STIMULARE A ABILITĂȚILOR ȘCOLARE PRIN ACTIVITĂȚI  PERCEPTIV-MOTRICE.