Proiectul POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă promovează o serie de demersuri axate pe îmbunătățirea calității activității didactice și identificarea de soluții practice pentru problemele care se manifestă în activitatea școlilor defavorizate din cadrul grupului țintă al proiectului. Printre activitățile promovate în cadrul proiectului se remarcă Sesiunile de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare a cadrelor didactice – activități care integrează informațiile referitoare la proiect și derularea acestuia cu cele specifice pentru atingerea obiectivelor de mai sus, informații grupate sub forma unei tematici variate, diferite de la o lună la alta.

Pentru luna septembrie, sesiunea aferentă județului Gorj a avut loc în data de 17 noiembrie 2019, la sediul LICEULUI TEHNOLOGIC BAIA DE FIER, localitatea Baia de Fier, și a propus pentru discuții o temă de impact pentru eforturile de optimizare a activității didactice: PROCESELE DE COMUNICARE CA INSTRUMENT GENERAL DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI ORGANIZAȚIONALĂ

Proiectul POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă beneficează de un suport informațional corespunzător și de o logistică perfect adaptată obiectivelor propuse. Una dintre activitățile esențiale pentru buna derulare a proiectului este reprezentată de organizarea sesiunilor de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare pentru atragerea și menținerea resurselor umane calificate în școli defavorizate. În cadrul acestor sesiuni se pune accentul pe crearea și impulsionarea unui dialog cu un ridicat grad de interactivitate între experții din partea proiectului și participanți, precum și între participanți în sine.

Informațiile vehiculate sunt atât cele referitoare la stadiul de implementare al proiectului, obiectivele și activitațile de formare ale acestuia cât și, în special informații structurate corespunzător în funcție de tematica propusă și pregătită de către experți. De cele mai multe ori, temele abordate cu ocazia fiecărei noi sesiuni se află în deplină concordanță cu interesele și nevoile de informare reale ale cadrelor didactice, în special a celor care activează în cadrul școlilor defavorizate.

Proiectul POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă, are în vedere o serie de obiective majore pentru sistemul de învățământ din țara noastră. Printre acestea – creșterea calității activității didactice din instituțiile școlare cuprinse în grupul țintă – reprezintă un obiectiv complex pentru a cărui îndeplinire, proiectul are prevăzute mai multe tipuri de activități, care abordează această problemă din mai multe unghiuri.

Activitățile care au în vedere mentoratul didactic se centrează pe transferul de cunoștințe dinte experți și participanți în funcție de tema abordată. De asemenea caracterul de work-shop pe care aceste activități îl au, oferă posibilitatea participanților să întrețină un dialog activ între ei, existând și dimensiunea corespunzătoare schimbului de experiență și idei între aceștia.

Proiectul POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă are în al II-lea an de implementare o continuitate a  evenimentelor și activităților impusa de obiectivele asumate in debutul sau si de cerintele si nevoile grupurilor tinta vizate.

Sesiunile de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare a cadrelor didactice propun participanților o serie intreaga de teme de dezbatere, axate atat pe un schimb de informații referitoare la desfasurarea proiectului si continutul tuturor activitatilor din graficul acestuia cat si referitoare la problematica curenta cu care cadrele didactice se confrunta in activitatea de zi cu zi.

În luna octombrie,  sesiunea aferentă județului Gorj a avut loc în data de 20 octombrie 2019, la sediul ȘCOLII GIMNAZIALE ȚÂNȚĂRENI, localitatea Țânțăreni. În cadrul acestei sesiuni s-a abordat tema cu titlul: MOTIVAȚIA ȘI MOTIVAREA RESURSELOR UMANE PENTRU PERFORMANȚĂ. OPERAȚIILE MANAGERIALE DE DIAGNOZĂ ȘI PROGNOZĂ ALE PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Proiectul POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă, are în vedere realizarea constantă a unor activitități subsumate obiectivelor de bază ale proiectului – creșterea calității activității didactice la nivelul instituțiilor școlare din grupul țintă și reducerea abandonului școlar.

În completarea activităților referitoare la desfășurarea de cursuri de formare profesională, lunar se organizează și evenimente din sfera mentoratului didactic sau a coaching-ului cognitiv comportamental, evenimente realizate de către experții desemnați din cadrul proiectului. În cadrul acestor evenimente se abordează în permanență tematici noi care acoperă majoritatea problemelor importante cu care se pot confrunta cadrele didactice în activitatea curentă. Mentoratul pune accentul pe identificarea căilor și mijloacelor prin care se poate realiza o imbunatatire a activității persoanelor mentorate prin transferul activ de cunoștințe de la mentor către acestea.

În cadrul Sesiunii de mentorat didactic și coaching cognitiv-comportamental desfășurate în data de 21 OCTOMBRIE 2019, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Dolj, s-a pus în discuție tema – RELAȚIA SATISFACȚIE ÎN MUNCĂ A CADRELOR DIDACTICE - MOTIVARE, ÎN CONTEXTUL INSTITUȚIILOR ȘCOLARE MODERNE