Bază de date online cu bune practici pentru educație incluzivă de calitate

Probleme generale

Procesul de acreditare a organizaţiilor furnizoare de educaţie presupune parcurgerea a două etape succesive:

a)autorizarea de funcţionare provizorie;

b)acreditarea.

Autorizarea de funcţionare provizorie se acordă începând cu anul şcolar următor şi trebuie solicitată de persoanele juridice, publice sau private, interesate în furnizarea de educaţie, înainte ca unitatea de învăţământ preuniversitar să înceapă procesul instructiv-educativ.

Organizaţiile furnizoare de educaţie autorizate să funcţioneze provizoriu au obligaţia de a solicita acreditarea după încheierea unui ciclu de şcolarizare, în termen de maximum 2 ani de la data absolvirii primei promoţii, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie.

După acreditare, organizaţiile furnizoare de educaţie se supun procedurii de evaluare periodică, în condiţiile prevăzute de art. 33 şi 40 din O.G. 75/2005 privind calitatea educaţiei.