Bază de date online cu resurse educaționale pentru susținerea educației incluzive de calitate

Model proiect parteneriat pentru prevenirea abandonului școlar:

PARTENERIAT  EDUCAŢIONAL

 INSTITUŢII  IMPLICATE  ÎN PROIECT:

           

RESPONSABILI CU DERULAREA PROIECTULUI:

 DENUMIREA PROIECTULUI: „EDUCAȚIA E ȘANSA TA!”

 

pentru susţinere şi progres în învăţare a fiecărui copil aflat în risc de abandon şcolar şi, implicit, copiilor cu cerinţe educative  speciale determinate de condiţia familială disfuncţională

-pentru puberii cu părinţi plecaţi la lucru în străinătate-

Expunerea imaginii de ansamblu:

   Plecarea unuia sau a ambilor părinţi dintr-o familie la muncă în străinătate se creionează ca un fenomen social.

   Părinţii pleacă în străinătate şi îşi lasă, de cele mai multe ori, copiii în grija bunicilor sau a unui membru din familia extinsă.

   Puberii capătă autonomie şi independenţă .

 

CONŞTIENTIZAREA RELAŢIILOR: tipare şi consecinţe

Mai jos este listat un exemplu de exerciţiu care poate fi utilizat atât de cadrele didactice cât şi de elevi  ( cu modificări şi adaptări aduse de cadrele didactice), pentru a ȋnţelege mai bine cum percepem lumea, mediul şi pe ceilalţi, ce reacţii avem şi dacă este nevoie să ne optizăm comportamnetele sau ca elevii să ȋşi optimizeze comportamentele.

 

TIPOLOGIE SENZORIALĂ CADRE DIDACTICE ŞI ELEVI

            Una dintre caracteristicile individuale, ca manifestare comportamentală şi ca modalitate de percepţie a lumii ȋnconjurătoare şi a relaţiilor cu cei din jur, este tipologia noastră senzorială.     Fiecare persoană percepe lumea prin toţi analizatorii, ȋnsă anumite abordări psihologice, psihoeducaţionale, pedagogice sau abordările coaching-ului şi a altor programe de dezvoltare a potenţialului uman, evidenţiază că ȋn mod individual, toate persoanele au o dominantă senzorială care le influenţează şi le modulează percepţia mediului şi a relaţiilor, cât şi ce comportamente adoptă.

 

Măsurarea, ȋnţelegerea şi dezvoltarea competenţei şi abilităţii EMPATIE

            Empatia, este o abilitate solicitată de societate pentru a fi exprimată ȋn cadrul profesiilor care oferă ajutor şi/sau ȋndrumare morală şi/sau educaţională, ȋn acord cu legea şi cu valorile umaniste ( cadre medicale, asistenţi sociali. psihologi, cadre didactice, poliţişti, preoţi, etc). Este acceptată ca un comportament pro-social si are mai multe moduri de manifestare: