Bază de date online cu resurse educaționale pentru susținerea educației incluzive de calitate

qual2020apr XC14

Sursa: http://champsonline.org/tools-products/clinical-resources/patient-education-tools/patient-education-handouts

                 Pentru a crea un mediu propice activitatii de invatare, este important sa se respecte specificul psiho-social al activitatii umane de invatare.

                 Asa cum scoala si clasa de studiu asigura un mediu (sala de clasa, banca elevului, etc.), la fel si starea psihica si emotionala a copilului cat si a cadrului didactic au un rol determinant in favorizarea sau in eficientizarea invatarii.

                      qual2020apr XC12

Sursa: https://www.thewellbeingpharmacist.com/the-colour-of-emotions/

                 Dincolo de  un prag care separă funcţionalitatea zilnică de scăderea autonomiei funcţionale, anxietatea devine o tulburare predominant emoțională. Aceste aspect pot devein problematice atȃt la vȃrsta şcolara, pentru elevi, cȃt şi la vȃrste funcţionale ȋn domeniile profesionale, interesȃnd astfel şi sanătatea fizică şi mentală a cadrelor didactice.

 Deși multe persoane nu consideră anxietatea ca fiind o emoție, nu se poate nega că emoțiile anxioase sunt foarte reale. Chiar dacă s-ar putea să simți alte emoții - cum ar fi iritarea, tristețea și furia - anxietatea în sine reprezintă o stare emoțională, în care ești predispus la aceste fluxuri emoționale și trăiești într-o absență generală de stare de bine, o lipsă acută a momentelor sau stărilor de fericire.

Un domeniu provocator in formarea personalităţii elevului este intelegerea, trăirea şi managementul emoţiilor. Acest process face ca una dintre sarcinile educatorului, ȋnvăţătorului sau profesorului să fie aceea de a ȋnţelege complexitatea, etapele şi dificultăţile formării vieţii emoţioanle a preşcolarilor sau a şcolarilor cu care lucrează, şi ȋnainte de toate, să ȋnţeleagă natura emoţiilor umane şi rolurile lor.

Domeniul de aplicare

1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura

- Procedura operațională se referă la activitatea comisiei pentru acordarea burselor și diferitelor forme de ajutor.

2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică

- Bursele de care pot beneficia elevii școlii sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată:

- desemnarea personalului responsabil;