Bază de date online cu resurse educaționale pentru susținerea educației incluzive de calitate

Mutaţiile din societate şi din familia contemporană (problemele economice,  problemele de relaţionare între părinţi şi copii, timp redus petrecut cu familia, redistribuirea rolurilor, suportul social şi emoţional redus, supraîncărcarea profesională a părinţilor sau munca în străinătate etc.) determină mai multe probleme emoţionale la copii decât în trecut.

La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de dependenţă, metodele educative slabe, inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare şi notare, frica de examene etc. constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, uneori evită confruntarea cu ,,problema” prin fuga de la ore. Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenţei unor probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia şcolară.

Jurnalul meu

În vederea identificării aspectelor care îl împiedică pe copilul tău să folosească eficient timpul, ai putea recurge la metoda jurnalului, în care copilul tău să identifice pentru fiecare zi a săptămânii activităţile pe care le întreprinde şi să estimeze perioada de timp (minute, ore) pe care o alocă fiecărei activităţi. La sfârşit puteţi însuma aceste intervale de timp ca să vedeţi totalul şi puteţi discuta.

Scopul procedurii operaţionale

a) Procedura reglementează modalitatea de întocmire a proiectului didactic în mod uniform pentru întregul personal didactic al unităţii de învăţământ;

b) Procedura operaţională este documentul care cuprinde demersul de documentare, redactare, aplicare şi evaluare a proiectului didactic

c) Asigură continuitatea activităţii, stabileşte sarcini privind circuitul documentelor necesare.

5. Domeniul de aplicare

PERCEPEREA VORBIRII

În afară de scopul estetic, prin ascultarea muzicii, simțul nostru auditiv funcţionează ca receptor în comunicarea verbală. Deși cea mai mare parte a utilizării vorbirii noastre implică un vorbitor și un ascultător într-o situație față-în-față, părţi importante din utilizarea cuvintelor vorbite implică dispozitive precum telefoane, televiziune și radio – în felul acesta este utilizată în general de radiodifuziune și de rețele de comunicații. Inginerii care se ocupă de proiectarea și funcționarea acestor echipamente au fost mult timp preocupați de inteligibilitatea vorbirii, deoarece este afectată de reducerea fidelității și de introducerea zgomotului în sistemele de comunicații.

Psihologii interesati de probleme de auz au urmat calea cercetării în domeniul comunicării prin abordarea percepţiei vorbirii ca un domeniu problematic major. De la oamenii de ştiinţă în domeniul comunicării au împrumutat testul articulației, o tehnică practică concepute pentru evaluarea transmiterii vorbirii, și au angajat-o ca un cadru pentru investigații sistematice.

FUNDAMENTELE VEDERII CULORILOR

Este necesar să ne îndreptăm atenția către detectarea nuanței și manipularea compoziției spectrale a luminii în cercetarea asupra vederii. Am identificat anterior nivelul de energie și distribuția lungimilor de undă ca specificații importante ale luminii. Acum le putem asocia cu aspectele cantitative și calitative ale senzației vizuale la care contribuie. Tabelul 1 indică o corespondență a atributelor senzoriale vizuale cu caracteristicile luminii care este de obicei asociată cu excitarea lor.

Am menționat luminozitatea înainte ca detectarea cantitativă a nivelului de energie luminoasă sau a valorii luminanței (intensitatea luminii emise). Am văzut, desigur, că senzația determinată depinde în mare măsură de starea de adaptare a ochiului, precum și de valoarea energetică care determină un efect. Tabelul indică faptul că nuanța și saturația depind de compoziția spectrală a luminii.