Bază de date online cu resurse educaționale pentru susținerea educației incluzive de calitate

Forme de organizare a formării continue/perfecţionării personalului didactic din învăţământul preuniversitar

Conform prevederilor Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, formarea iniţială pentru ocuparea funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar cuprinde: 

1.      formarea iniţială, teoretică, în specialitate, realizată prin universităţi, în cadrul unor programe acreditate potrivit legii

2.      master didactic cu durata de 2 ani

3.      stagiul practic cu durata de un an şcolar, realizat într-o unitate de învăţământ, sub coordonarea unui profesor mentor. 

                        

 qual feb012020 02Q

 

Cine sunt eu?

Sursa: http://www.thepositivepsychologypeople.com/what-it-means-to-love-yourself/

Există ȋn contemporaneitate o orientare pozitivă către individ, ȋntrucȃt resursele şi performanţa persoanei s-au dovedit a fi corespondente cu grija, respectul, valorizarea, stima de sine şi iubirea pe care această persoană şi le acordă sau consider că merită să le experimenteze. Ce înseamnă ȋnsă, cu adevărat, iubirea de sine?

         

qual feb012020 01Q 

Atunci cand suntem ȋn situaţia de a conduce un grup de oameni, este util să ne monitorizăm modalitatea de a-I percepe pe aceştia. Astfel, dacă un manager ar  dori să ȋşi analizeze şi monitorizeze modul ȋn care ȋşi formează opiniile şi atitudinile faţă de oamenii pe care ȋi conduce, şi-ar pune un număr de ȋntrebări care să-I faciliteze ȋnţelegerea. Astfel:

- de câte ori ați simțit că știți care sunt atitudinile oamenilor? 

- de câte ori ați interpretat o performanţă bună sau slabă a unui angajat ca fiind în legătură cu atitudinile sale?  Presupuneți că au o performanţă bună din cauza atitudinilor bune (sau pozitive) și o muncă slabe din cauza atitudinilor slabe (sau negative)? 

-prin urmare, credeți că atunci când aceştia își vor schimba atitudinea, vor lucra mai bine? 

-ați criticat vreodată performanța de muncă nesatisfăcătoare a unui angajat, afirmând că motivul performanței sale slabe este atitudinea sa negativă și ați arătat că soluția rezolvării problemei de performanță este ca individul să-și schimbe atitudinea? 

Cel mai uzitat context al jocului este asociat vȃrstelor mici ale copilăriei.

Mai jos regăsim o listă cu modalitățile-cheie prin care învață copiii mici:

• joacă -  - în interior și afară, singur și alături de ceilalți, liniștit sau plin de viață -  aceasta le permite copiilor să afle despre lucruri, să încerce și să exerseze idei și abilități, să își asume riscuri, să-și exploreze sentimentele, să învețe din greșeli, să controleze și să gândească imaginative, jocul este un mijoc central, important de învățare pentru copiii mici.

 • a fi alături de alți oameni, precum și dezvoltarea securității emoționale și a abilităților sociale, a fi alături de alți oameni - alți copii și adulți - stimulează ideile și implicarea care lansează şi stimulează învățarea

. • a fi activi - Copiii mici trebuie să se miște și să învețe și să-și amintească lucrurile, luându-şi, trăindu-şi experiențele prin simțuri în timp ce se mișcă. Să stai nemișcat prea mult timp poate perturba învățarea, poate crea carenţe ȋn funcţiile fizice şi ȋn funcţiile psihice ale organismului, şi nu doar la copil..

 • explorarea de lucruri noi și experiențe noi -  Curiozitatea profundă a copiilor îi determină să-și folosească toate simțurile pentru a explora prin activități reale, și apoi să pună laolaltă informațiile în propriile lor minți pentru a forma idei și a da un sens lumii.