Bază de date online cu resurse educaționale pentru susținerea educației incluzive de calitate

 

 

Dimensiunile auzului

 

Ca o experiență senzorială auzul are anumite dimensiuni care corespund diferitelor aspecte ale stimulului fizic, undele sonore. Unele dintre atributele auzului corespund destul de îndeaproape anumitor aspecte ale undelor sonore, în timp ce altele par mai dependente de interacțiuni ale diferitelor interacţiuni al caracteristicilor stimulului.

 

Corelate ale intensitatăţii, frecvenței și formelor undei sonore

 

Aceste dimensiuni fizice ale sunetului tind să dea naștere unor atribute speciale ale experienței auditive, deși vom vedea că simpla legătură a unei dimensiuni psihologice cu o caracteristică fizică nu este posibilă. Vom începe, cu perspectiva asupra relației dintre fiecare aspect al auzului şi principalului său determinant fizic.

 

 

Fenomenul auditiv

 

O descriere fenomenologică a auzului include multe experiențe auditive dincolo de simpla detectare a tonuri cu atribute simple, cum ar fi frecvenţa, intensitatea și timbrul. Trebuie să analizăm în continuare unele dintre aceste fenomene și să sugerăm unele dintre mecanismele care le determină.

 

Oboseala auditivă

 

Analoage cu efectele de adaptare din recepţia vizuală, urechea pierde sensibilitatea pe parcursul stimulării și o recâștigă în timpul unei perioade când nu este nici o stimulare. Pierderea sensibilității, denumită oboseală auditivă,  este demonstrată printr-o creștere a pragului imediat după ce urechea a fost expusă la stimulare. Un experiment al lui Caussé,  și  Chavasse  a arătat că oboseala auditivă crește pe măsura atât intensităţii și duratei tonului obositor. Harris,  Rawnsley  și  Kelsey  au găsit în mod similar efectul de oboseală care crește odată cu nivelul senzației de ton obositoare. Cantitatea de oboseală a fost mai mică pentru tonuri în  intervalul de frecvență de aproximativ 1000 până la 4000 ~ decât pentru tonuri de frecvență mai mică sau mai mare. Recuperarea sensibilității după expunerea la un ton obositor de scurtă durată are loc într-o fracțiune de secundă.

 

Prezentul Plan de integritate a fost elaborat în baza HG. Nr.583 / 2016 – Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020, prin raportate la obiectivele generale și specifice prevăzute de SNA. Măsurile, indicatorii de performanță, sursele de verificare, riscurile, responsabili, termenele și observațiile sunt elaborate la nivel de unitate școlară, adaptate specificului acesteia.

 

 

Pregătirea necesară pentru susţinerea unui concurs pentru ocuparea unui post didactic este similară cu pregătirea necesară pentru susţinerea concursului pentru ocuparea oricărui loc de muncă în alte domenii. Cu toate acestea există anumite întrebări și scenarii specifice cu care vă veți întâlni și pentru care trebuie să fiți pregătit. În plus, comisia care vă va intervieva ar putea să vă invite ca la rândul dvs. să puneți întrebări cu privire la postul sau funcția pe care o vizați în cadrul instituției respective.

 

Datorită poziției de încredere acordată unui cadru didactic, aceasta este o ocazie excelentă de a vă arăta preocuparea pentru educația elevilor, punând întrebări care sunt în legătură cu procesul educțional.

 

În acest context se prezintă câteva idei rezultate din practica altor persoane, care au fost evaluate și care idei s-au dovedit utile pentru pregătirea concursului în vederea obținerii unui loc de muncă de educator. Se oferă în plus o perspectivă diferită, mai detaliată, cu privire la întrebările și situațiile pe care le veți putea întâlni și de care veți avea nevoie pentru susţinerea concursului pentru ocuparea unui post de cadru didactic .

 

 

Protejarea mediului înconjurător în beneficiul cetățenilor și a generațiilor viitoare reprezintă una din provocările majore ale epocii noastre. Numărul speciilor de plante și animale aflate pe cale de dispariție este în creștere, emisiile industriale afectează aerul pe care îl respirăm, iar cantitatea de plastic care poluează apele mărilor este în continuă creștere. În vederea schimbării cursului evenimentelor și a conservării spațiului nostru natural pentru viitor, copiii, noua generație trebuie educată corespunzător provocărilor existente astăzi.

Pe lăngă afectarea mediului în care oamenii își desfășoară activitate, degradarea mediului conduce la schimbari climatice majore care dacă nu sunt oprite conduc la o accelerare a diatrugerii habitatului oricum în prezet afectat. Costul total al dezastrelor naturale cauzate de condițiile climatice extreme, cum ar fi seceta, furtunile, inundațiile și valurile de căldură în Statele Membre ale UE între 1980 și 2016 depășesc suma de 410 miliarde de euro.

Printre obiectivele propuse prin prin programul Natura 2000 se propune scăderea cu 90% a emisiilor de oxid de sulf în UE între 1990 și 2016, reciclarea a 70% dintre toate deșeurile de ambalaje până în 2030 iar 85% dintre toate locuințele din UE să aibă o calitate excelentă a apei

Costul total al dezastrelor naturale cauzate de condițiile climatice extreme, cum ar fi seceta, furtunile, inundațiile și valurile de căldură în Statele Membre ale UE între 1980 și 2016.