Bază de date online cu resurse educaționale pentru susținerea educației incluzive de calitate

                    Percepția tinde să fie un proces constructiv. O combinație complexă de indicii senzoriale este baza celor mai multe percepții, dar atunci când unele dintre acestea lipsesc percepția poate apărea în continuare atunci când indiciile rămase mențin relațiile corespunzătoare între ele. Procesul perceptual completează elementul lipsă. Vom încerca să ilustrăm acest principiu referindu-ne la două tipuri de percepții dinamice –percepția mișcării. Într-un caz, atunci când condițiile de stimulare sunt aranjate în mod corespunzător, mișcarea este percepută chiar dacă nu există elemente în mișcare în mediul fizic. În al doilea caz, mișcarea tridimensională este percepută atunci când mișcarea stimul este doar bidimensională.

 Mediul nostru obișnuit conține multe linii verticale și orizontale care oferă o orientare a câmpului vizual. Orientarea corpului nostru, percepută prin intermediul unei varietăți de stimuli proprioceptivi, ne dă indicii pentru percepția verticală gravitațională. De cele mai multe ori, indiciile vizuale sunt în acord cu indiciile corpului. În cazul în care capul este înclinat, liniile care sunt cunoscute a fi verticale în câmpul vizual oferă un referent pentru percepția de verticalitate. Se pune problema dacă mediul vizual a fost înclinat experimental, cât de precis poate un individ să perceapă verticalitatea în astfel de circumstanțe

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII DIRIGINȚILOR

1.      Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii

Nr.

Crt.

Elemente privind

responsabilii /

operaţiunea

Numele și prenumele

Funcţia

Data

Semnătura

1.1.

Elaborat

Reprezentant compartiment CEAC

1.2.

Verificat

Reprezentant compartiment management

1.3.

Avizat

Președinte Comisie monitorizare

1.4.

Aprobat

Director

ORGANIZAREA CATEDRELOR

1.      Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii

Nr.

Crt.

Elemente privind

responsabilii /

operaţiunea

Numele și prenumele

Funcţia

Data

Semnătura

1.1.

Elaborat

Reprezentant compartiment CEAC

1.2.

Verificat

Reprezentant compartiment management

1.3.

Avizat

Președinte Comisie monitorizare

1.4.

Aprobat

Director

 Curriculumul la decizia şcolii,  prin proiectarea disciplinelor opţionale în concordanţă cu personalitatea şi aptitudinile educatorilor vine în sprijinul dorinţelor copiilor şi familiilor acestora şi contribuie la dezvoltarea creativităţii copiilor, scoţând în evidenţă înclinaţiile lor artistice şi practice, la dezvoltarea personalităţii acestora.

 

Un aspect aparte al flexibilizarii si alternativitatii curriculare il reprezinta curriculumul la decizia scolii. Curriculum la decizia scolii (CDS) devine, prin dreptul de a lua decizii conform unitatilor scolare, emblema puterii reale a acesteia.