qual iuli2020 QA5

Sursa: https://resilienteducator.com/classroom-resources/five-aspects-of-classroom-management/

Configurarea clasei este o componentă importantă într-un mediu de învățare, deoarece este o componentă esențială a managementului clasei pentru a sprijini atât predarea, cât și învățarea. Atmosfera fizică a clasei poate ajuta la prevenirea problemelor de comportament, precum și la promovarea și îmbunătățirea învățării. Structurarea mediului de învățare este esențială pentru profesori și elevi.

Aranjamentul fizic al clasei poate afecta atât comportamentul elevului cât și al profesorului, iar un plan de proiectare bine structurat de management al clasei are capacitatea de a îmbunătăți învățarea și comportamentul. Pentru a crea un mediu de învățare primitor, sigur și de susținere, folosim managementul clasei incepand cu modul în care aranjam spatial fizic. Un mediu de învățare favorabil poate însemna diferența dintre a avea o zi ,,bună" și o zi ,,proastă".

 

Aranjamentul clasei dvs. este baza fizică a locului în care elevii dvs. vor învăța, cee ace înseamnă că fiecare metru pătrat al acestuia trebuie folosit pentru activități care susțin învățarea: structura spațială a clasei, unde vor fi așezați elevii, modul în care elevii se vor mișca în jurul clasei, etc.; trebuie luată în considerare întreaga atmosferă a clasei, precum și modul în care va fi structurată sala de clasă pentru a aborda mediul academic, social și emotional, deci si nevoile elevilor. Aranjamentul fizic al clasei trebuie să reflecte și grupul elevilor și trebuie să fie în concordanță cu nevoile tuturor cursanților.

Pe lângă modul în care clasa este amenajată fizic, ȋntreg mediul din clasă în ansamblu trebuie să fie luat în considerare: ce ați pus pe pereții clasei, materialele de clasă pe care le veți folosi și unde și cum vă veți configura activitățile. Toate atributele unui mediu de învățare structurat trebuie să fie luat în considerare la amenajarea clasei.

Beneficiile unei săli de clasă bine proiectate

Potrivit unui studiu realizat la Universitatea din Salford (https://news-archive.salford.ac.uk/news/articles/2015/well-designed-classrooms-can-boost-learning-progress-in-primary-school-pupils-by-up-to-16-in-a-single-year,-research-reveals.html), o sală de clasă bine proiectată poate stimula performanța studenților cu până la 16%. Aceasta înseamnă că proiectarea clasei dvs. poate avea un impact semnificativ asupra performanței elevilor. Prin urmare, este esențial să aveți în vedere cu atenție și în mod clar toate fațetele designului clasei dvs. Un aranjament fizic bine gândit al clasei tale este, de asemenea, important din aceste motive:

      Elevii învață să respecte limitele. De exemplu, există zone „doar pentru profesori”, precum și granițele spațiului pe care un elev îl are în jurul bǎncii personale.

      Organizarea materialelor din clasă permite elevilor să le recupereze rapid, ceea ce ajută la scăderea comportamentului nedorit.

      Amenajarea corectă a camerei oferă în mod previzibil, ceea ce este esențial pentru elevi, deoarece elevii prosperă cognitive-rațional, emotional și comportamental, atunci când se află într-un mediu confortabil de învățare.

      Elevii vor afla ce comportamente sunt acceptabile și așteptate în fiecare loc specific din clasă. De exemplu, când sunt în zona de bibliotecǎ a clasei, elevii trebuie să fie liniștiți, iar în timp ce în zona de joacă din clasă, elevii au voie să vorbească.

      Elevii vor învăța să anticipeze ce activități vor avea loc în anumite zone ale clasei. Acest lucru îi ajută pe elevi să fie atenți la modul în care trebuie să se comporte pentru fiecare zonă specifică în care se află.

Amenajarea clasei

Înainte de a ne pregăti să aranjǎm sala de curs, luǎm în considerare să ne adresǎm următoarele întrebări:

      Cum am nevoie sǎ structurez bǎncile? Activitățile orientate spre profesor înseamnă că bǎncile vor fi în rânduri sau mici grupuri cu fața spre fața clasei, în timp ce pentru activitățile focalizate pe elev, pupitrele vor fi puse în grupuri sau semicercuri, astfel încât elevii să poată colabora ușor unul cu altul.

- Unul dintre elevii mei are nevoi medicale specifice? (spre exemplu, o alergie alimentară, scaun cu rotile etc.)

- Ce mobilă este disponibilă? Birouri, pupitre, mese, biblioteci, rafturi etc.

- Ce informații trebuie să știe elevii mei? (spre exemplu, ei trebuie să știe data, sarcina, procedurile de clasă etc.)

- Ce ȋi va inspira pe elevii mei în fiecare zi? (spre exemplu, citate, afișe, premii la clasă, eroi de zi cu zi etc.)

- Ce artefacte, resurse  de educație au nevoie? Spre exemplu, resurse de alfabetizare, afișe și tabele de anunțuri, etc.

- Am considerat o sală de lucru flexibilă? Birouri permanente, scaune tip beanbags ,,bob de fasole”, scaune tip bilǎ pentru mobilitate și stabilitate etc.

                   qual iuli2020 QA6

                                              Aşezări flexibile ȋn clasele elementare

Sursa: http://www.kapeeshkaposh.com/2017/08/be-flexible-how-to-implement-flexible.html

 În funcție de ce tip de mobilă este disponibilă, va trebui, de asemenea, să ne structurǎm sala de clasă, astfel încât fiecare elev să aibă o bază personalǎ (sau o zonă de învățare individuală precum propriul pupitru), o zonă de instruire colectivǎ a grupului, o zonă dedicată profesorilor, precum și o zonă de tranziție în care elevii pot aștepta să înceapă următoarea activitate sau lecție, sau cel puțin să amenajǎm spațiul astfel încât elevii să se poată deplasa ușor și confortabil, fără să se loveascǎ unul de altul.

Zonele esențiale

Așa cum am menționat mai sus, există câteva domenii necesare pe care trebuie să le aveți în sala de clasă: o bază personalǎ pentru fiecare elev (pupitru individual), zona de instruire colectivǎ a grupului, spațiul de lucru pentru profesori și spațiul de tranziție.

O nouǎ abordare a managementului pațiului clasei ia in considerare lǎrgirea la toate nivelurile educaționale ale invǎțǎmântului primar și preșcolar a utilizǎrii scaunelor flexibile, ȋn urma descoperirilor științifice din ultimele decenii, centrate pe corelația activism fizic – stimulare mentalǎ. Astfel, introducerea scaunelor de tip flexibil in sǎlile de clasǎ ȋncep sǎ devinǎ o strategi de management pentru eficientizarea ȋnvǎțǎrii.

               qual iuli2020 QA7

    Sursa: https://www.educationviews.org/wp-content/uploads/2018/12/Flexible_Seating_internet_photo_large.jpeg

                De ce sǎ introducem scaune și locuri flexibile în sala de clasă?

Deși este aproape automat să ne întrebăm de ce, ar trebui să ne gândim și la „de ce nu?”. O mare parte din ceea ce se face în educație este înrădăcinat în tradiție. Pur și simplu pentru că anumite structure sau funcționalitǎți s-a făcut într-un singur mod pentru o perioadă lungă de timp, simplul fapt nu justifică continuarea sau succesul său. Schimbarea este dificilă, dar avem nevoie de inovație în clasă. Opțiunile de locuri flexibile sunt un mic pas către inovație.

Gândiți-vă la opțiunile de ședere în sală anterioare aniloe1990, apoi gândiți-vă la ședințele din sală astăzi. Asemănările depășesc diferențele. Probabil compoziția mobilierului s-a schimbat, deoarece lemnul a fost înlocuit cu materiale plastice, dar multe săli de clasă au încă toți elevii în rânduri cu combinații de bancǎ și scaun care restricționează mișcarea și favorizezǎ blocajele și aglomeratia.

În timp ce lumea în care trăim s-a schimbat dramatic începând cu anii 1990, multe practici educaționale rămân stagnante, desi timpul este o resursă valoroasă în educație. Ca atare, implementarea scaunelor și locurilor flexibile trebuie cercetată pentru impactul său asupra comportamentului și realizării elevilor. Educatorii trebuie să ia decizii bazate pe date despre noile practici care sunt cel mai probabil să influențeze elevii în moduri pozitive.

Ce sunt scaunele / locurile flexibile?                    

Utilizând scaune flexibile, combinațiile tradiționale de birou și scaun sunt înlocuite cu o serie de opțiuni de locuri și stații de lucru care urmăresc creșterea implicării. O definiție singulară a scaunelor flexibile nu este ușor de dezvoltat, deoarece sintagma se aplică unei largi varietăți de opțiuni.

În forma lor cea mai minimalǎ, scaunele flexibile ar putea implica înlocuirea câtorva birouri tradiționale cu bǎnci de stat în picioare, sau cu scaune mobile sau cu bile de stabilitate pentru scaune. De asemenea, acest tip de locuri poate fi folosit doar în setări pentru grupuri mici, cum ar fi centrele de lectură care seamănă cu un aranjament pentru camera de zi sau scaune beanbags (,,bob de fasole”) pentru ca elevii să stea în timp ce citesc.

În forma sa cea mai pură, scaunele flexibile înlocuiesc toate scaunele tradiționale cu o varietate de aranjamente pentru scaune, aranjate flexibil în toată sala. De multe ori, elevii au voie să aleagă locuri în acest mediu. Indiferent de formă, scaunele flexibile își propun să crească activitatea, implicarea și concentrarea.

Care sunt avantajele scaunelor flexibile?

Elevii provin din medii și situații diverse. Ca atare, este mai dificil pentru unii elevi să rămână concentrați în clasă. De fapt, mișcarea în clasă stimulează învățarea și implicarea pentru majoritatea elevilor. Anumite tipuri de muzicǎ sunt utilizate sǎ consolideze învățarea și sǎ atragǎ atenția ȋn anumite secvențe educaționale; sunt utilizate în mod regulat în sălile de clasă din zilele noastre. Mulți profesori includ, de asemenea, mișcarea prin dansuri și exerciții fizice la intervale cheie. Locurile flexibile oferă o altă cale potențială pentru a maximiza implicarea și concentrarea.

Cercetatorii care au studiat impactul educational al locurilor flexibile susțin că mișcarea în clasă crește implicarea, productivitatea și, cu timpul, dragostea de a învăța. Focusul atențional este o condiție necesară pentru procesul de învățare. Prin scăderea timpului în afara activității, există mai mult timp pentru instrucțiuni cu intenție. Merritt a realizat un studio (Alternative Seating for Young Children: Effects on Learning, 2014)  pentru a evalua efectele opțiunilor de locuri flexibile pentru elevii de vârstă preșcolară asupra achiziției de alfabetizare și comportamentului în afara sarcinii. Studiul nu a găsit nicio diferență semnificativă statistic în achiziția de alfabetizare, dar a constatat o scădere semnificativă a frecvenței ȋntreruperilor învățǎrii (care fiind perturbată era necesar sǎ fie ȋntreruptǎ pentru a aborda comportamentele.disruptive).

În plus față de creșterile potențiale ale învățării, scaunele flexibile ar putea avea beneficii potențiale pentru sănătate, deoarece elevii nu rămân rigizi într-o singură poziție pentru durate prelungite. Educatorii trebuie să reflecte asupra practicilo inactive, astfel cǎ o mare întrebare de pus este dacă dorim să fim ,,elev” în propria clasă. De multe ori ne-am putea gândi la cum ne este greu să rămânem așezați ore întregi la interviuri sau întâlniri. Cu toate acestea, scaunele adesea oferă mișcare și relaxare. Am vrea oare să rămânem așezat pe scaunele din sala de clasă toată ziua?

Locurile cu scaune flexibile reduc timpul sedentar, în timp ce mișcarea crescută crește fluxul de sânge care duce oxigenul către creier și stimulează metabolismul. În plus, opțiunile de locuri flexibile sunt susceptibile să apeleze și sǎ asigure nevoile senzoriale crescute sau speciale ale unor elevi.

O sală de clasă ar trebui să fie primitoare ȋntrucât elevii petrec aproximativ o treime din zi în clasă. Ca atare, sălile de clasă ar trebui să fie confortabile și să conducă și stimuleze efortul și interesul cǎtre învățare. Confortul și amenajarea locurilor flexibile pot aduce un sentiment de comunitate și ȋmpǎrtǎșire și pot favoriza colaborarea dintre colegi.

Timpul de tranziție la munca în grup poate fi, de asemenea, redus. Prin ușurarea tranzițiilor la clasă, vor exista mai multe oportunități pentru a apela la diferitele stiluri de învățare găsite într-o clasă. Mediul de clasă joacă un rol în centrul atenției colectivitǎții.

 Deși munca de colaborare poate fi incomodǎ pentru unii educatori care se tem de pierderea controlului sau perturbarea managementului clasei, aceasta reflectă mai îndeaproape scenariile viitoare ale locurilor de muncă. Câți elevi se vor regăsi stând la birouri fixe, așezați pe rânduri ȋn care efectuează procese repetitive? Probabil foarte puțini, deoarece procesele de rutină sunt progresiv și sigur ȋnlocuite prin automatizar; creativitatea și inovația vor constitui coloana vertebrală a viitoarei piețe de muncă.

Cum se creează o sală de clasă flexibilă

Din ce ȋn ce mai frecvent educatorii doresc să funcționeze ca antreprenori independenți. De multe ori, cele mai bune oportunități de dezvoltare profesională se găsesc într-o școală din apropierea noastrǎ; astfel, atunci când creǎm o sală de ședințe flexibilă putem să explorǎm ceea ce este implementat în prezent. Observarea ne poate permite să vedem cum lucrează elevuii într-o sală cu locuri flexibile. Mai mult decât atât, colegii cadre didactice sau educatori sunt în măsură să ne ofere feedback real atât despre beneficii, cât și despre aspecte de optimizat atunci când implementǎm o sală de ședință flexibilă.

Costurile pentru implementarea ideilor de locuri flexibile pot varia foarte mult în funcție de abordare. O abordare progresivǎ a implementării poate avea două avantaje. În primul rând, costurile pot fi distribuite pe o durată mai lungă. În plus, profesorii pot implementa câteva astfel de locuri simultan, permițând un control și confort mai mare al profesorului cu procesul de schimbare.

Pentru a diminua din costuri, profesorii pot ȋmbina subvenții associindu-le cu inovația. De asemenea, întrucât locurile necesită înlocuire, fondurile care ar fi utilizate pentru achiziționarea de locuri tradiționale de clasă ar putea fi folosite pentru a acoperi costurile opțiunilor de locuri mai creative. Soluțiile cu costuri mari trebuie studiate, astfel încât finanțarea să fie utilizată în cel mai bun mod. Studiile viitoare ar trebui să continue să se concentreze pe impactul scaunelor flexibile asupra comportamentului și realizării elevilor.

Sǎ ȋncercǎm schimbarea fǎrǎ teamǎ.

Încercarea a ceva nou în clasă poate părea incredibil de descurajantă și înfricoșătoare. Dacă este un lucru minunat pentru copii și dacă este bine pentru ei, atunci cu siguranțǎ un lucru de realizat. Doar este necesar sǎ ne asigurǎm că vom învăța și exersa procedurile încă o dată la începutul anului, pentru a ne asigura un an lin și de succes, o data implementate scaunele și locurile flexibile.

Iată câteva materiale pe care multe cadre didactice le pot utiliza:

-suporturi de scris ce pot fi ținute pe genunchi (,,ȋn poalǎ”)

-mingi de yoga

-covorase de yoga cu mese / birouri joase

-perne ondulate

-scaune tip bob de fasole (beanbags)

-perne de podea

-scaune balansoare

-scaunele colorate de tip canapea rotundǎ

- salteluțe, etc.                             

   BIBLIOGRAFIE SI RESURSE WEB

         https://resilienteducator.com/classroom-resources/five-aspects-of-classroom-management/

         https://news-archive.salford.ac.uk/news/articles/2015/well-designed-classrooms-can-boost-learning-progress-in-primary-school-pupils-by-up-to-16-in-a-single-year,-research-reveals.html

              https://www.educationviews.org/wp-content/uploads/2018/12/Flexible_Seating_internet_photo_large.jpeg

                  http://www.kapeeshkaposh.com/2017/08/be-flexible-how-to-implement-flexible.html

                  http://www.aijcrnet.com/journals/Vol_4_No_1_January_2014/3.pdf