Bază de date online cu resurse pentru dezvoltarea unui management instituțional antreprenorial de calitate în școli defavorizate

1.      Scopul procedurii

1.1.    Procedura are drept scop stabilirea modalității de întocmire a programului de perfecționare profesională a angajaților.

1.2.  Dă asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii.

1.3. Asigură continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului.

1.4. Sprijină auditul şi/sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe director, în luarea deciziei.

                           

qual2020 ac 12 

 

Sursa: https://truththeory.com/2018/07/17/importance-of-adaptability-and-flexibility-in-life-and-business/

1.      Conceptul de control intern managerial în instituții publice

Conform  Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice,  controlul  intern managerial  este  definit  ca reprezentând ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile.

Sintagma „control intern managerial“ subliniază responsabilitatea tuturor nivelurilor ierarhice pentru ţinerea sub control a tuturor proceselor interne desfăşurate pentru realizarea obiectivelor generale şi a celor specifice.

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ (REGLEMENTĂRI) APLICABILE ACTIVITĂȚII PROCEDURALE

-          Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – OMENCS 5079/2016

-          Ordin pentru aprobarea Statutului Elevului / OMENCS nr. 4742/2016

-          Regulamentul intern al unității

-          Legea Educației Naționale Nr. 1/2011

-          ORDIN nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016 emitenți: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr. 1985 din 4 octombrie 2016. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII Nr. 1306 din 17 noiembrie 2016 și MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE Nr. 5805 din 23 noiembrie 2016 Publicat în Monitorul Oficial nr. 1019 din 19 decembrie 2016.

 Pictures qual2019 dec2019 2

Sursa: https://www.wall-street.ro/articol/Companii/102322/Profilul-managerului-roman-Vezi-aici-atuurile-si-punctele-slabe.html

Punctele forte sunt sarcini sau acțiuni pe care le puteți face bine. Acestea includ cunoștințe, competențe, abilități și talente. Oamenii își folosesc trăsăturile și abilitățile pentru a-şi elabora şi finaliza munca, a relaționa cu ceilalți și a atinge obiective.
Un moment deosebit de potrivit pentru a te așeza și a-ți evalua punctele tari și punctele slabe este atunci când depui o cerere de admitere sau un CV pentru un loc de muncă sau când te pregătești pentru un interviu. De asemenea, un CV bun se bazează pe atuurile și abilitățile de bază. Pe măsură ce deschideți următorul capitol din viața dvs., aruncați o privire la exemple de puncte de mai jos pentru a vă identifica cele mai mari şi mai active dintre ele la dvs..