Bază de date online cu resurse pentru dezvoltarea unui management instituțional antreprenorial de calitate în școli defavorizate

qual feb012020 01Q 

 

Sursa: https://i.pinimg.com/originals/b9/40/d6/b940d635d5686bd15fa23dd864c154ba.jpg

Atunci cand suntem ȋn situaţia de a conduce un grup de oameni, este util să ne monitorizăm modalitatea de a-I percepe pe aceştia. Astfel, dacă un manager ar  dori să ȋşi analizeze şi monitorizeze modul ȋn care ȋşi formează opiniile şi atitudinile faţă de oamenii pe care ȋi conduce, şi-ar pune un număr de ȋntrebări care să-I faciliteze ȋnţelegerea. Astfel:

- de câte ori ați simțit că știți care sunt atitudinile oamenilor? 

- de câte ori ați interpretat o performanţă bună sau slabă a unui angajat ca fiind în legătură cu atitudinile sale?  Presupuneți că au o performanţă bună din cauza atitudinilor bune (sau pozitive) și o muncă slabe din cauza atitudinilor slabe (sau negative)? 

-prin urmare, credeți că atunci când aceştia își vor schimba atitudinea, vor lucra mai bine? 

-ați criticat vreodată performanța de muncă nesatisfăcătoare a unui angajat, afirmând că motivul performanței sale slabe este atitudinea sa negativă și ați arătat că soluția rezolvării problemei de performanță este ca individul să-și schimbe atitudinea? 

   1. DOMENIUL FUNCŢIONAL: CURRICULUM

Obiective:

1)     Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională şi a finalităţilor la nivel primar, gimnazial şi liceal;

2)     Adecvarea ofertei educaţionale a şcolii la finalităţile formulate în Planul de dezvoltare instituţională 2016 - 2020, revizuite anual.

3)     Aplicarea corespunzătoare a planurilor cadru şi a programelor şcolare în vigoase și creșterea calității procesului de predare-învățare-evaluare la nivelul fiecărei catedre

4)     Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor şi cerinţele curriculum-ului naţional;

5)     Elaborarea unor instrumente de evaluare a activităţii instituţiei, conform cerinţelor ARACIP;

6)     Asigurarea calităţii procesului didactic (predare -învăţare-evaluare) pentru dezvoltarea competenţelor;

7)     Stabilirea ofertei curriculare în funcţie de nevoile specifice comunităţii locale, personalizarea ofertei educaţionale la nivel instituţional.

 

 

 

1.      Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii

 

 

Nr.

Crt.

Elemente privind

responsabilii /

operaţiunea

Numele și prenumele

Funcţia

Data

Semnătura

1.1.

Elaborat

Secretariat tehnic comisie SCMI

1.2.

Verificat

Reprezentant compartiment management

1.3.

Avizat

Președinte Comisie monitorizare

1.4.

Aprobat

Director