Bază de date online cu resurse pentru dezvoltarea unui management instituțional antreprenorial de calitate în școli defavorizate

                                         dec2019 pqz8

 

Sursa: https://www.90min.com/posts/6511140-ole-gunnar-solskjaer-hails-man-utd-s-best-performance-of-the-season-against-tottenham

Autoeficiența este credința pe care o avem în propriile noastre abilități, în special capacitatea noastră de a face față provocărilor care ne sunt prezente și de a finaliza cu succes o sarcină (Akhtar, 2008). Autoeficacitatea generală se referă la convingerea noastră generală în capacitatea noastră de a reuși, dar există și mai multe forme specifice de autoeficiență (de exemplu, academice, parenting, sport).
Deși autoeficacitatea este legată de sentimentul nostru de valoare sau de valoare ca om, există cel puțin o distincție importantă.

                I. Cadrul legal

Sistemul de control managerial intern din cadrul unității școlare reprezintă ansamblul de măsuri, metode și proceduri concepute și implementate de către directorul unității și întregul personal cu scopul realizării obiectivelor generale și specifice la un nivel calitativ corespunzător și îndeplinirii cu regularitate, în mod economic, eficace și eficient, a strategiilor adoptate la nivelul unității de învățământ.

În elaborarea Programului s-au avut în vedere următoarele acte normative:

OMFP 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările și completările ulterioare;

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ Preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

OG nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată;

 

qual nov 3

 

Sursa: http://www.projectaccelerator.co.uk/the-three-types-of-stakeholder-communication/

 

 

Una dintre abilităţile manageriale cele mai importante este abilitatea de comunicare. Fie că vorbim de o instituţie comercială sau de una educaţională, ȋntreaga dinamică funcţională ȋnseamnă comunicare. Cu atȃt mai mult, la nivel de top-management, persoana care are atribuţii manageriale are nevoie să ȋşi facă o riguroasă analiză a stilului de comunicare şi a obiectivelor ȋn baza cărora comunică, pentru a conştientiza mecanismele funcţionale şi pe cele care trebuiesc optimizate, ȋncepȃnd cu analiza propriei persoane.

1.      Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii

Nr.

Crt.

Elemente privind

responsabilii /

operaţiunea

Numele și prenumele

Funcţia

Data

Semnătura

1.1.

Elaborat

Membru CEAC

1.2.

Verificat

Reprezentant compartiment management

1.3.

Avizat

Președinte Comisie monitorizare

1.4.

Aprobat

Director