Bază de date online cu resurse pentru dezvoltarea unui management instituțional antreprenorial de calitate în școli defavorizate

MANAGEMENTUL RISCULUI

1.      Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii

Nr.

Crt.

Elemente privind

responsabilii /

operaţiunea

Numele și prenumele

Funcţia

Data

Semnătura

1.1.

Elaborat

Secretariat tehnic comisie SCMI

1.2.

Verificat

Reprezentant compartiment management

1.3.

Avizat

Președinte Comisie monitorizare

1.4.

Aprobat

Director

                                     

                                             oct2019 Q1       oct2019 Q2

Sursa: http://htmi.com.my/management-training/
 Sursa:http://hangul.ptu.jp/sub5.html

A fi manager are ȋn prim plan abilitatea de a conduce o echipă. Instituţiile, educaţionale, comerciale, politice, etc. sunt mediul care necesită munca de echipă, datorită obiectivelor şi scopurilor elaborate şi complexe, ţintind eficienţa şi performanţa, eficacitatea şi sustenanţa organizaţiei.

1.      Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii

Nr.

Crt.

Elemente privind

responsabilii /

operaţiunea

Numele și prenumele

Funcţia

Data

Semnătura

1.1.

Elaborat

Reprezentant compartiment management

1.2.

Verificat

Reprezentant compartiment financiar-contabil

1.3.

Avizat

Președinte Comisie monitorizare

1.4.

Aprobat

Director

                                       

qual po A1

Sursa: https://thehubforstartups.com/tag/thought-leadership/

Pornind într-o explorare a domeniului leadership-ului, ca actiune de a conduce un grup de persoane sau o organizatie,  o primă intrebare de auto – explorare este aceea despre cine suntem în calitate de lideri din perspectivă personală şi socială.

O reflecție despre cine sunteți ca lider include analizarea experiențelor care au alimentat convingerile pe care le dețineți despre conducere, autoritate și putere. Această reflecție poate ne poate înzestra cu autocunoaștere și inteligență emoțională pe măsură ce înţelegem că identitățile noastre de conducere sunt o construcție, că ele ne-au fost formate de către câteva instanţe importante din viaţa noastră:

-  familiile noastre de origine,

- cultura

- societatea noastră.

                                        

 qual iulie2019 l20

                       

Sursa:https://www.realitatea.net/stresul-o-bomba-cu-ceas-cele-mai-bune-remedii-din-plante-care-combat-stresul_1560439.html

Cercetatorul care a consacrat conceptul de stres, Hans Selye, spunea că: „Stresul reprezintă un sindrom, o constelație de răspunsuri nespecifice, cu un caracter general adaptativ provocat de agresiunea agenților stresori asupra organismului”.