Bază de date online cu resurse pentru dezvoltarea unui management instituțional antreprenorial de calitate în școli defavorizate

    

            Comisia şi colectivul de lucru funcţionează conform OMEN nr. 3027/08.01.2018 și OMENCS nr. 5079/2016 referitor la Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, Regulamentul intern de organizare și funcționare al unității școlare.

        Comisia va colabora cu conducerea unității școlare, cu diriginţii, elevii şi părinţii elevilor.

        Membrii Comisiei au de asemenea rolul de a verifica respectarea principiului notării ritmice, esenţial în realizarea unui proces de predare-învăţare-evaluare eficient.

ARGUMENT

       Creșterea obiectivități, a transparenței și a responsabilității în evaluarea elevilor sunt efecte urmărite prin introducerea criteriilor de notare. Aceste efecte contribuie în mod determinat la creșterea calității procesului de evaluare și implicit  a procesului educațional ca act complex de predare-învățare-evaluare, care dobândește astfel o dimensiune ușor de comunicat tuturor celor implicate.

SEDINTELOR CONSILIULUI PROFESORAL

ÎN ANUL SCOLAR 2018-2019

SEDINTELOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

ÎN ANUL SCOLAR 2018-2019

                                      

Calitatea activitatii manageriale se reflecta si in abilitatea de a preveni aparitia blocajelor functionale si de relatii profesionale in institutia condusa.

                             qualform mai Ac10

                      Sursa: https://www.talenttalks.net/bfft-people-management/

De aceea, pentru a face față problemelor, trebuie să ca managerul să fie conștient de existența acestora. Ca și în toate celelelate aspect situaţionale, cu cât mai devreme sunteți conștienți de problemele apărute, cu atât este mai probabil să preveniți deteriorarea și să atingeți excelența dorită. A fi conştient şi a preveni presupune experienţă dar si o serie de metodele pe care le puteți utiliza pentru a dezvolta un ,,simţ” professional, o intuiţie foarte bine reglată pentru a observa problemele devreme. Pentru a vă auto-evalua această abilitate, luați în considerare următoarele situații dificile:

DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A VIOLENŢEI IN UNITĂTILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

DIAGNOZA

          Diversificarea formelor de manifestare a delicvenţei juvenile din ultimii ani, în special a infracţiunilor comise cu violenţă, impune realizarea de eforturi în scopul găsirii celor mai eficiente mijloace de contracarare a efectelor nocive ale acestui fenomen. Este necesară o implicare şi o colaborare mai strânsă între instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale care se ocupă de educarea şi protecţia minorilor- familie, şcoală, poliţie, autorităţi locale, comunitate etc.- în vederea creşterii siguranţei acestora, a imprimării unui comportament civilizat şi a unui respect mai mare faţă de lege.

         Din analiza realizată la nivel local, în baza unor interviuri de grup cu reprezentanţi ai cadrelor didactice şi elevi, a reieşit faptul că, într-un clasament al agresiunilor întâlnite în mediul şcolar, cea mai mare frecvenţă o au cele din relaţia elev-elev, reprezentate în special de violenţa verbală. Majoritatea incidentelor semnalate (tâlhării, încăierări, ameninţări) s-au petrecut în zonele adiacente şcolii, după încheierea programului şcolar.