Bază de date online cu resurse pentru dezvoltarea unui management instituțional antreprenorial de calitate în școli defavorizate

                                     

Managementul resurselor umane se bazeaza astazi pe principiile managementului potentialului uman, care concepe activitatea manageriala ca pe o activitate de formator, de antrenor, de coach.

Ȋn cadrul acestei activitati, anumite atitudini si stiluri de relationare si comunicare, asigura succesul relatiilor de munca si al stilului  managerial exprimat:

a. Pastrati lucrurile usoare si amuzante!

b. Ramaneti curiosi!

c. Aveti incredere in instinctul vostru

d. Construieste constientizare inaintea actiunii

 

Unirea Principatelor Române-24 ianuarie 1859

Din ziua Unirii Moldovei cu Ţara Românească, Mica Unire, fără de care nici Marea Unire din 1918 nu s-ar fi realizat, statul român a intrat în perioada sa modernă, prin reformele începute sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza, şi a făcut primul pas important pe calea înfăptuirii statului naţional unitar român.


Generaţia de intelectuali patrioţi care a realizat Unirea din 1859 a avut meritul de a fi putut impune un spirit deschis către ideile de unitate, libertate şi fraternitate născute de Revoluţia franceză de la 1789, pentru care mulţi dintre ei luptaseră pe baricadele revoluţiilor de la 1848 din Europa.

Marii unionişti Mihail Kogălniceanu, I.C. Brătianu, Al. I. Cuza, Vasile Alecsandri, Costache Negri au avut intuiţia diplomatică de a alege momentul cel mai bun pentru proclamarea Unirii Principatelor Române, conform voinţei patrioţilor din Moldova şi Ţara Românească.

ANALIZAREA ȘI STABILIREA STRUCTURII ORGANIZATORICE

1.      Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii

Nr.

Crt.

Elemente privind

responsabilii /

operaţiunea

Numele și prenumele

Funcţia

Data

Semnătura

1.1.

Elaborat

Membru CA

1.2.

Verificat

Reprezentant compartiment management

1.3.

Verificat

Președinte Comisie monitorizare

1.4.

Aprobat

Director

MANAGEMENTUL RISCULUI. DETERMINAREA EXPUNERII LA RISC

1.      Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii

Nr.

Crt.

Elemente privind

responsabilii /

operaţiunea

Numele și prenumele

Funcţia

Data

Semnătura

1.1.

Elaborat

Secretariat tehnic comisie monitorizare

1.2.

Verificat

Reprezentant compartiment management

1.3.

Verificat

Președinte Comisie monitorizare

1.4.

Aprobat

Director