Bază de date online cu resurse pentru dezvoltarea unui management instituțional antreprenorial de calitate în școli defavorizate

Domeniul de aplicare

1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura operaţională

- accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public.

2. Delimitarea explicită a activităţii procedurate în cadrul portofoliului de activităţi desfăşurate de entitatea publică

- asigurarea comunicării eficiente dintre autorităţile, instituţiile interesate şi unitatea școlară.

3. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de activitatea procedurată:

- toate activitățile școlii.

Scopul procedurii

Scopul procedurii este descrierea procesului de stabilire a obiectivelor generale și specifice la nivelul instituției școlare, precum și monitorizarea performanțelor, utilizând indicatori cantitativi şi calitativi relevanţi, cu privire la starea economică, la eficienţa şi eficacitatea activităţilor instituţiei.

Domeniul de aplicare

1. Precizarea (definirea) activităţii la care se referă procedura

- Instituirea unui sistem de monitorizare a performanțelor, pe baza indicatorilor asociați obiectivelor specifice, sistem care permite o reevaluare a relevanței indicatorilor stabiliți, atunci cînd necesitățile o impun.

 qual2020apr XC68

Sursa: https://www.infosysconsultinginsights.com/2018/09/21/applying-cognitive-building-blocks-to-complaint-management/

                  

                 Datorita creşterii fulminante si dinamicii rapide a fluxului informational, cadrul didactic se află ȋntr-o continua căutare de strategii cȃt mai eficiente pentru a ajuta educabilii ȋn procesul de ȋnvăţare.

         Indiferent dacă suntem „conștient” sau nu, învățarea cognitivă a jucat un rol imens în dezvoltarea noastră, încă de când eram copii care abia învaţă să meargă. Învățăm în principal prin interacțiunile cu ceilalți, experiențe, prietenii, sentimente și nu încetăm să învățăm decât în ​​ziua în care creierul ȋşi opreşte activitatea. Modul în care am fost crescut de părinți, familie și alți adulți definește cine suntem și de ce facem lucrurile ȋntr-un anumit mod şi nu ȋn altul. Rolul esențial pe care creierul îl joacă în educație a fost utilizat deseori ȋn mod eronat, desi ȋnțelegerea modului în care funcționează creierul ne poate ajuta să învățăm mai eficient. La şcoală putem fi supra solicitaţi cu informaţii de către cadrele didactice, apoi studiem și memorăm aceleași informații acasă. Memorizarea, repetarea, memorarea, repetarea este un process frecvent ȋntȃlnit ȋn ȋnvăţare, dar nu este cel mai eficient mod de a învăța.

                                     qual2020apr XC6

 

Sursa: https://goodnews.info.ro/managementul-performantei-ca-factor-de-motivare-angajatilor/

Termenul de management al performanței și-a câștigat popularitatea la începutul anilor 1980, când programele de management al calității au devenit importante pentru atingerea standardelor superioare și a performanței de calitate.

Instrumente precum proiectarea locurilor de muncă, dezvoltarea leadershipului, pregătirea și sistemul de recompense au primit un impuls uriaş, împreună cu procesul tradițional de evaluare a performanței în noul cadru socio-economic mult mai larg.

a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial

Anexa numărul 4.1 la instrucţiuni

CConducător de compartiment,

Compartiment : CEAC