Campanie de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare pentru atragerea și menținerea resurselor umane calificate în școli defavorizate din județele Dolj și Gorj

Amintirea profesorilor mei — atât a celor pe care i-am dubit, cât şi a celor pe care i-am urât — a fost ceea ce m-a determinat să devin şi eu cadru didactic. Aveam în minte o listă lungă cu toate răutăţile pe care nu voiam să le spun sau să le fac vreodată elevilor, precum şi o imagine clară despre cât de răbdătoare şi de înţelegătoare urma să fiu. Pe toată durata cursurilor de pedagogie din colegiu, am rămas fidelă convingerii că puteam să le predau lecţii celor mici, într-un mod care să îi facă să dorească să înveţe. Prima mea zi de profesoară „adevărată" a fost un şoc pentru mine. Cu toate planurile şi pregătirile mele, eram absolut nepregătită pentru cei 32 de elevi din clasa a şasea. 32 de puştani şi puştance, toţi gălăgioşi, energici, cu dorinţe şi pretenţii puternice.

         Un profesor bun este ușor de recunoscut, însă deseori mai dificil de descris. Profesorii au un impact de lungă durată asupra vieții elevilor, iar cei mai buni profesori sunt cei care reușesc să schimbe cursul vieții elevilor, să îi ajute să devină persoane responsabile și de succes nu doar pe plan profesional, ci și personal.

Un bun profesor spun specialiștii, nu are de-a face doar cu obținerea de performanțe școlare. Un profesor excepțional este nu doar cel care transmite informații și formează abilități, ci acela care cu atitudinea sa schimbă cursul vieții elevilor.

În ultimii ani problema motivării pentru cariera didactică a devenit o condiţie obligatorie nu doar pentru dezvoltarea sistemului de învăţământ ca atare, ci putem spune – fără teamă de a exagera – că însăşi evoluţia societăţii într-o direcţie pozitivă poate fi înţeleasă prin prisma acestui domeniu de cercetare. Există o legătură pozitivă între motivaţia elevilor şi motivaţia cadrelor didactice. Astfel, cadre didactice motivate înseamnă elevi motivaţi. Evident că reciproca este îngrijorătoare: cadre didactice nemotivate poate conduce destul de uşor la apariţia lipsei de motivaţie şi la elevii cu care lucrează.

Dascălul şcolii româneşti de astăzi are  un cadru de viaţă  care  a detronat  perspectiva  tradiţională  asupra educaţiei şi a vieţii ȋn general. Cadrul didactic modern  trebuie să ştie să managerieze cu competenţă atât clasa de elevi cât  şi cazurile particulare sau speciale, diferite de normă, ȋntr-o profesie ȋn care valenţele negative ale societăţii ȋn tranziţie ating progresiv şi distructiv sistemul de ȋnvăţământ.

Profesia de cadru didactic poate ȋntâmpina:

-        -  dificultăţi intrinsece personalităţii individului;

-        -  dificultăţi de interacţiune socială personală ȋn mediul educaţional;

-        -  dificultăţi structurale, organizatorice şi  funcţionale ale sistemului de ȋnvăţământ;

-        -  dificultăţi externe mediului educaţional şi sistemului de ȋnvăţământ. generate de mediul social mai larg (politici sociale, categorii de populaţie, instituţiile statului, etc)