Campanie de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare pentru atragerea și menținerea resurselor umane calificate în școli defavorizate din județele Dolj și Gorj

La ora actuală, societatea caută o împărțire ideală a timpului vieții în: timp școlar și extrașcolar, timp de lucru, timp familiar, timp liber sau timp personal, care să-i permită atât realizarea necesităților sale economice, precum și soluționarea unor probleme de ordin social, cultural, familial, personal, pe care ființa umană ar putea să le rezolve, dacă ar ști cum să-și organizeze mai bine timpul.

În acest sens, conceptualizarea educației pentru timpul liber și realizarea acesteia în cadrul educației formale și nonformale răspunde unei noi realități pedagogice și sociale, fiind consemnată de creșterea cantitativă a resurselor de educație/instruire, ca urmare a două fenomene cu caracter obiectiv

Uniunea Europeana promoveaza drepturile fundamentale, nediscriminarea si egalitatea de sanse pentru toti. Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene au declarat anul 2007 – Anul Europea al Egalitatii de Sanse pentru Toti, in vederea asigurarii unei participari depline a fiecarei persoane la viata economica si sociala, fara deosebire de origine etnica, sex, religie, varsta, dizabilitati sau orientare sexuala.

Cetatenii Uniunii Europene au dreptul la tratament egal indiferent de sex, etnie, religie, varsta, dizabilitati sau orientare sexuala. In calitate de stat membru al Uniunii Europene, Romania s-a angajat sa respecte aceste drepturi si sa promoveze diversitatea.

Conceptul fundamental utilizat este egalitatea de şansă pe piaţa muncii, concept şi principiu care stă la baza reglementării relaţiilor de muncă în UE, preluat sau existent în statele membre. Generic egalitatea de şansă pe piaţa muncii se referă la accesul nediscriminatoriu la

        alegerea unei profesii;

        angajarea şi promovare pe orice post sau loc de muncă vacant, la orice nivel de ierarhie profesională;

        informare şi consiliere profesională;

        calificare, perfecţionare, life-long learnig; posibilitatea dezvoltării profesionale;

        condiţii de muncă care respectă normele de sănătate şi securitate în muncă conform reglementărilor în vigoare;

        plată egală la muncă egală; acces la beneficii extrasalariale sau măsuri de protecţie socială.

            

qual2020apr XC1

Copiii de astăzi au timpul rezervat unei game de activităţi bogate, conform preocupării crescute pentru diversitate educaţională a societăţii contemporane; iar atunci când un copil intră în programul școlar poate fi și mai ocupat. De fapt, programul copilului poate fi uneori  copleșitor. Însă timpul liber este important pentru copii, mai ales când intră în pubertate și adolescență. ,,Prea mult” timp liber poate deveni problematic pentru comportamnetul copilului, ȋn relaţie cu propria persoană şi relaţional, de aceea este important pentru şcoală şi părinți să se asigure că există un echilibru între activitățile programate și timpul personal pentru copil.

            

qual april2020 l1 

 

Sursa: https://bstdesign.com.br/blog/como-atrair-clientes-4-estrategias/