Campanie de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare pentru atragerea și menținerea resurselor umane calificate în școli defavorizate din județele Dolj și Gorj

Una dintre caracteristicile societăţii adevărate o constituie spiritul comunitar definit ca dorinţa de a ajuta oamenii care convieţuiesc în aceeaşi comunitate. Este vorba de sentimentul de dragoste pentru locul de trai care se dezvoltă prin educaţie şi stă la baza participării la viaţa comunităţii. Într-o societate cu adevărat democratică autorităţile ţin cont de părerile diferitelor grupuri. Să ai spirit comunitar înseamnă să acţionezi responsabil în comun, dar fără a neglija aspectele particulare, specifice, respectul pentru diferenţele celuilalt.

Orice comunitate este formată din persoane particulare, organizaţii, grupuri neformale ce locuiesc şi activează în comunitatea dată. O comunitate eficientă presupune realizarea unor programe care vizează interesele diferitelor grupări sau persoane. Un principiu ferm al schimbării organizaţionale, aplicabil şi activităţii în comunitate şi care defineşte un grad înalt de organizare a acesteia, constă în conferirea activităţii de interes public a unui caracter larg. Aceasta presupune că diferite persoane tind să sprijine acţiuni de realizarea cărora sunt interesate. Cu cât cercul respectivelor grupuri este mai vast, cu atât indicatorul dezvoltării comunităţii este mai înalt.

Pentru a dezvolta și a ne dezvolta trebuie să clarificăm, la nivelul unității școlare, ceea ce este bine, valoros, util pentru noi și pentru copiii din școala noastră, anume ce înseamnă, pentru noi o „școală bună”, un „profesor bun” și un „elev bun”. Numai după aceea putem defini ce înseamnă „mai bun” – la nivelul școlii, al profesorilor, al elevilor – în așa fel încât aceștia din urmă să obțină rezultate superioare, să fie mai mulțumiți, adaptați, mai eficienți în viața socială și profesională.

Democratizarea învăţământului a fost şi este un deziderat permanent al societăţii contemporane care vizeaza egalizarea sanselor de reusita scolara in conditiile unei instruiri de calitate. Implicarea democratizarii in domeniul educatiei presupune disponibilizarea efectiva a tuturor resurselor pedagogice – informationale, umane, materiale, financiare – existente la nivelul societatii, pentru formarea-dezvoltarea optima a celor care indeplinesc, in diferite etape ale vietii, rolul si statutul de “obiect al educatiei”.

"Educatia copiilor este un lucru gingas. Cand duce la rezultate bune, ea n-a fost decat lupta si grija; cand nu reuseste, durerea nu mai cunoaste margini." (Democrit)

In perioada pe care o traverseaza Romania, de democratizare in toate domeniile de activitate, educatorilor le revine responsabilitatea construirii modelului de formare a omului care va actiona in societatea capitalista. In aceasta perioada, omul sufera schimbari, atat in ceea ce priveste orientarile sociale, car si in morala sa.

Școala joacă un rol important în dezvoltarea caracterului copiilor și tinerilor și inter-relaționarea lor, în asigurarea stării de bine individuale și colective. Mediul psiho-social școlar se referă la mediul social, relațiile interpersonale în școală și felul în care elevii și personalul interacționează, dar se referă și la experiența elevilor referitoare la procesul de învățare.