Campanie de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare pentru atragerea și menținerea resurselor umane calificate în școli defavorizate din județele Dolj și Gorj

 qual dec qualoo01017 1

 

Sursa: http://healthboxnews.at/familiengesundheit/mobbing-in-der-schule/

            Tematica violenţei ca fenomen deviant care se manifestă ȋn rȃndul copiilor şcolarizaţi ȋn sistemul national de invatamant este necesar a fi readusa in atentia institutiilor nationale dedicate, si deseori mass-media a fost mai responsivă la manifestarile ei, decat politicile sociale preventive si/sau de protective. Menţionăm că şi pentru cadrul didactic o astfel de discuţie, asupra violentei in scoala, ar fi de interes, avand ca obiective educationale sa aiba abilitatea sa identifice fenomenologia şi cauzalitatea agresivităţii şi violenţei în şcoală, şi să descopere şi realizeze modalităţi eficiente de prevenire şi combatere a acesteia.

”Ce nu este inceput azi, nu va fi niciodata terminat maine”

Johann Wolfgang von Goethe

Comunicarea, proces indispensabil de menținere a legăturilor interumane, reprezintă elementul esențial pentru funcţionarea în bune condiţii a oricărei colectivităţi umane, indiferent de caracterul şi dimensiunea ei. Comunicarea organizațională reprezintă un proces de schimb de mesaje ce determină uniformizarea punctelor de vedere şi a acţiunilor cu scopul de a armoniza cunoştinţele privind obiectivele individuale și colective, metodele şi mijloacele utilizate pentru îndeplinirea lor, prin susținerea dobândirii unor abilități necesare, prin uniformizarea sub aspect afectiv şi motivaţional a grupurilor. Pornind de la modul în care dezvoltarea tehnologiei a remodelat schimbul de informaţii între oamenii indiferent de dispersia geografică și accelerându-se transferul de informaţii, comunicarea organizaţională a căpătat o dimensiune suplimentară ce necesită o nouă abordare în ceea ce privește utilizarea conceptului.

La începutul mileniului III, într-o mişcare globală care consolidează dominaţia comunicării şi a tehnologiilor informatice, firmele româneşti se confruntă şi cu provocarea de proporţii pe care o reprezintă schimbarea paradigmei de comunicare şi informaţionale.

 Pe plan personal, comunicarea permite formularea şi înţelegerea corectă a mesajelor, câştigarea cooperării celor din jur, detensionarea unor stări tensionale, etc. Pe plan managerial, comunicarea este un instrument cu ajutorul căruia managerul transmite şi primeşte informaţii şi decizii, acceptă sau respinge anumite soluţii, planifică, organizează, antrenează, controlează, pregăteşte şi implementează schimbarea.

Perioada contemporană se caracterizează prin acumulări importante pe linia teoriei sistemelor de comunicaţii, un aport important fiind adus de şcoala americană cât şi de cea europeană, ştiinţele comunicării umane cunoscând o dezvoltare explozivă.

Abordarea uman-procesuală este orientată primordial în domeniul atitudinilor, valorilor şi abilităţilor în domeniul relaţiilor interpersonale şi intergrupuri. În această abordare este foarte important ca indivizii să fie conştienţi de procesele prin care se stabilesc relaţii cu ceilalţi şi să le analizeze regulat. Această orientare spre procese trebuie să se bazeze pe experienţă, să fie bazată pe colaborare în diagnoză şi soluţii, este continuă, lucrează în mod ideal concomitent la nivel individual, interpersonal şi intergrup, trebuie să fie pusă în legătură cu conţinutul şi cu structurile existente şi ne furnizează o cale suplimentară, nu una exclusivă, spre creşterea eficienţei organizaţionale.

Cand cineva este angajat intr-o organizatie, dobandeste, prin aceasta, un status. In conformitate cu acest status, va indeplini un anumit rol in organizatia respectiva. Statusul corespunde pozitiei sau functiei din structura organizationala, dobandirea lui fiind conditionata de competentele individului (grad de instruire, experienta, atitudini etc.). Rolul este definit ca expectantele altora privind comportamentul corespunzator intr-o anumita situatie.

           Comunicarea reprezintă un proces de interacţiune între persoane, grupuri, ca relaţie mijlocită prin cuvânt, imagine, gest, simbol sau semn. Prin intermediul ei, indivizii îşi împărtăşesc cunoştinţe, experienţe, interese, atitudini, simţăminte, opinii, idei.

Privită ca proces, comunicare consta în transmiterea şi schimbul de informaţii (mesaje) între persoane. Comunicarea, înseamnă a spune celor din jur cine eşti, ce vrei, pentru ce doreşti un anumit lucru şi care sunt mijloacele pe care le vei folosi pentru a-ţi atinge ţelurile. In acest sens, a comunica înseamnă şi a tăcea, a aştepta răspunsul, reacţia celui căruia ai vrut să-l anunţi că exişti şi chiar vrei să-i spui ceva.

Comunicarea, este definită – de către majoritatea specialiştilor - ca un proces prin care un emiţător transmite o informaţie receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de a produce asupra receptorului anumite efecte.