Activitatea 2.1. Sesiunea de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare pentru atragerea și menținerea resurselor umane calificate în școli defavorizate, prin participare la programe de formare și dezvoltare profesională continuă