A1.1. Management proiect

A2. Dezvoltare competențe de instruire și/ sau transversale prin programe de formare și dezvoltare profesională continuă

A2.1. Campanii clasice și multimedia de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare pentru atragerea și menținerea RU calificate în școli defavorizate

A2.2. Identificare, constituire și menținere grup țintă

A2.3. Organizare/ desfășurare programe de formare și monitorizare stagii de practică

A2.4. Evaluare și mecanisme/instrumente de monitorizare/evaluare

A3. Schimb de experiența și rețele de sprijin profesional.

A3.1. Mentorat didactic și coaching cognitiv-comportamental pentru dezvoltarea personală și profesională a resurselor umane din școlile țintă 

A3.2. Identificare/dezvoltare/ schimb de bune practici pentru asigurarea calității în educație, dezvoltare profesională și pentru facilitarea dialogului școala – familie – comunitate

A3.3. Platforma educațională online pentru sprijin profesional

A3.4. Centre de sprijin pentru dezvoltare profesională