R1: Management asigurat pentru îndeplinirea obiectivelor propuse prin desfășurare activitaţi din Graficul activitaţilor proiectului pentru realizarea indicatorilor stabiliţi, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare

R2.1: 11 comunități/2 judeţe informate, conștientizate, sensibilizate și motivate pentru atragerea și menţinerea RU calificate în școli defavorizate (5 din Gorj și 6 din Dolj)

R2.3: 320 manageri școlari/ personal didactic din învaţamântul preuniversitar participanţi la programe de formare și monitorizaţi pe durata stagiilor de practică aferente

R2.4.1: Minimum 9 mecanisme/ instrumente de monitorizare/ evaluare îmbunataţite/ dezvoltate/ actualizate

R2.4.2: Min. 288 manageri școlari/ personal didactic din învaţamântul preuniversitar certificaţi pentru participare la programe de formare acreditate MENCȘ/ANC și/s au evaluaţi pentru performanţa profesională și asigurare calitate educaţie incluzivă

R3.1: 52 sesiuni de mentorat didactic și coching cognitiv-comportamental desfășurate cu participarea a 320 manageri școlari și personal didactic din învaţamântul preuniversitar

R3.2: 52 seminarii de schimb de bune practici desfășurate cu participarea a 320 manageri școlari și personal didactic din învaţamântul preuniversitar

R3.3: Platformă online funcţională

R3.4: 2 Centre de sprijin pentru dezvoltare profesională funcţionale