Bază de date online cu resurse pentru dezvoltarea unui management instituțional antreprenorial de calitate în școli defavorizate

privind întocmirea planului managerial

1.      Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

                                      qual iuli2020 QA5

Sursa: https://resilienteducator.com/classroom-resources/five-aspects-of-classroom-management/

Configurarea clasei este o componentă importantă într-un mediu de învățare, deoarece este o componentă esențială a managementului clasei pentru a sprijini atât predarea, cât și învățarea. Atmosfera fizică a clasei poate ajuta la prevenirea problemelor de comportament, precum și la promovarea și îmbunătățirea învățării. Structurarea mediului de învățare este esențială pentru profesori și elevi.

Aranjamentul fizic al clasei poate afecta atât comportamentul elevului cât și al profesorului, iar un plan de proiectare bine structurat de management al clasei are capacitatea de a îmbunătăți învățarea și comportamentul. Pentru a crea un mediu de învățare primitor, sigur și de susținere, folosim managementul clasei incepand cu modul în care aranjam spatial fizic. Un mediu de învățare favorabil poate însemna diferența dintre a avea o zi ,,bună" și o zi ,,proastă".

qual iuli2020 QA4

Sursa: https://schoolpostcards.co.uk/communication-tips-schools-part1/?cn-reloaded=1

         Este ușor să ȋnțelegem că o comunicare optimalǎ se află în centrul oricărei școli care ȋși seteazǎ standard de performanțǎ. Ceea ce nu este atât de ușor de înțeles în aceste zile este să identifici pe ce canale de comunicare să te concentrezi și când să le folosești pentru a ajunge la publicul tău de interes.

1.      Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii operationale

Nr. Crt

Elemente privind responsabilii/operaţiunea

Numele şi prenumele

Funcţia

Data

Semnătura

1

2

3

4

5

1

Elaborat

Responsabil CEAC

iunie.2020

2

Verificat

Reprezentant compartiment management

iunie.2020

3

Avizat

Președinte Comisia de Monitorizare

iunie.2020

4

Aprobat

Director

iunie.2020

                                         qual2020apr XC16

Sursa: https://activityjapan.com/feature/virtual-tours-and-activities-to-try-at-home/                

                 Pȃnă ȋn urmă cu doar cȃteva luni, educaţia online era mai mult de domeniul formării profesionale a adulţilor.

Cum să continuăm educația şi cum să o utilizăm ȋn sistem online pentru preşcolari,  şcoala primară şi, ȋn general, pentru clasele I-XII,  a devenit o întrebare din ce în ce mai pusă pentru profesioniștii IT.