ANUNŢURI

             În perioada 13-17 iulie 2020, pe platforma e-learning Blackboard, se va desfășura în cadrul proiectului QualForm - Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuăPOCU/73/6/6/107134.

Tema workshop-ului: ”ELEVUL RESPONSABIL ȘI AUTONOM: O REALITATE SAU UN IDEAL?”.

            Obiectivul general al workshop-ului îl reprezintă înțelegerea importanţei autonomiei în învăţare, pentru a realiza sarcinile muncii intelectuale cât mai performant şi eficient, crearea şi dezvoltarea deprinderilor de muncă independentă la elevi, dezvoltarea abilităţilor pentru o învăţare independentă, probleme de dezvoltare a abilităţilor de muncă în grup, de identificare a tehnicilor individuale de învăţare, oferirea unui set de instrumente pentru dezvoltarea caracterului copiilor și tinerilor și interrelaționarea lor, în asigurarea stării de bine individuale și colective.

            INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ, în calitate de partener în cadrul proiectului QualForm - Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuă”, va asigura toate condițiile necesare organizării și desfășurării în condiții optime a evenimentului.

 

În perioada 13-17 iulie 2020, pe platforma e-learning Blackboard, se va desfășura sesiunea/ seminarul online de aplicare a mecanismelor/ instrumentelor dezvoltate/ elaborate/ actualizate/ îmbunătățite în cadrul proiectului QualForm - Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuă” - POCU/73/6/6/107134.

       Tema seminarului - „EVALUAREA CONTRIBUȚIEI LA CREȘTEREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI ȘI A INCLUZIUNII ȘCOLARE”.

                  Seminarul este parte componentă a Metodologiei de evaluare a contribuției la creșterea calității educației și a incluziunii școlare și cuprinde evidenţierea contribuției individuală a cadrelor didactice la creșterea calității educației și a incluziunii școlare în școlile țintă (reducerea abandonului şcolar în şcolile ţintă, îmbunătăţirea situaţiilor şcolare a copiilor/elevilor din şcolile ţintă, creşterea eficienţei echipei manageriale în actul de conducere, creşterea nivelului calităţii educaţiei in scolile din grupul ţintă, îmbunătăţirea contribuţiei individuale a cadrelor didactice la dezvoltarea capacităţii instituționale, dezvoltării capacității instituționale prin îmbunătățirea competențelor echipelor manageriale din școlile țintă în scopul sustenabilității intervențiilor de creștere a calității în educație).           INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GORJ, în calitate de partener în cadrul proiectului QualForm - Asigurarea CALităţii educaţiei prin FORMare profesională continuă”, va asigura toate condițiile necesare organizării și desfășurării în condiții optime a evenimentului.