Strategie de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare pentru atragerea și menținerea resurselor umane calificate în școli defavorizate, prin participare la programe de formare și dezvoltare profesională continua

Raport de evaluare a impactului campaniei clasice/ online asupra RU din școlile țintă – plan de măsuri pentru atragerea și menținerea RU calificate în școli defavorizate, cu accent pe școlile țintă

Strategie de dezvoltare/ îmbunătățire metode și mecanisme specifice pentru desfășurarea activității de coaching cognitiv-comportamental în vederea dezvoltării personale și profesionale a RU din școlile țintă

Strategia de dezvoltare/ îmbunățățire metode și mecanisme specifice pentru desfășurarea mentoratului didactic în vederea dezvoltării profesionale a RU din școlile țintă

Ghid de BP educaționale/ manageriale pentru asigurare educație incluzivă de calitate în școli defavorizate din județele Dolj și Gorj

Studiu impact BP educaționale/ manageriale asupra calității educației incluzive în școli defavorizate din județele Dolj și Gorj

Ghid BP în dezvoltare profesională pentru asigurare educație incluzivă de calitate în școli defavorizate pentru județele Dolj și Gorj

"Studiu impact BP în dezvoltare profesională pentru asigurare calitate educație incluzivă în școli defavorizate
din județele Dolj și Gorj"

Ghid BP management educational/ antreprenorial pentru dezvoltare parteneriat școală– familie– comunitate în vederea asigurării educației incluzive de calitate în școli defavorizate din județul Dolj

Ghid BP management educational/ antreprenorial pentru dezvoltare parteneriat școală– familie– comunitate în vederea asigurării educației incluzive de calitate în școli defavorizate din județul Gorj

Studiu impact BP management educational/ antreprenorial în dezvoltare parteneriat școală– familie– comunitate, pentru asigurare calitate educație incluzivă în școli defavorizate din județul Dolj

Studiu impact BP management educational/ antreprenorial în dezvoltare parteneriat școală– familie– comunitate, pentru asigurare calitate educație incluzivă în școli defavorizate din județul Gorj

Studiu BP asigurare sustenabilitate intervenții de îmbunătățire calitate educație incluzivă și management institutional din școli defavorizate din județul Dolj

Studiu BP asigurare sustenabilitate intervenții de îmbunătățire calitate educație incluzivă și management institutional din școli defavorizate din județul Gorj

Ghid pentru administrator privind utilizarea platformei educationale on-line pentru sprijin profesional

Ghid pentru cursant de utilizare a platformei educationale on-line pentru sprijin profesional