Proiectul POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă a ajuns în ultima sa lună de implementare. Pe parcursul derulării sale proiectul a construit pas cu pas un cadru de dialog activ, modele de bune practici, modalități de transfer al know-how-ului, abordări creative privind o multitudine de probleme cu care se confruntă cadrele didactice din învățământul preuniversitar în prezent.

S-a pus accentul în permanență pe identificare de soluții care să fie optime pentru școlile defavorizate, pentru problematica specială a acestora, cu referire directă la cerințele și particularitățile lor.

Proiectul POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă se află la final de drum, în ultima lună de implementare. Pe parcursul derulării sale, prin intermediul diverselor tipuri de activități s-au inițiat și desfășurat multiple eforturi comunicaționale menite să transmită informații de interes major către participanții din cadrul proiectului. Un astfel de demers a fost reprezentat și de Campania INFORM-EDU – Informare, Conștientizare, Sensibilizare, Motivare Resurse Umane Calificate în Școli Defavorizate, care s-a derulat pe parcursul implementării întregului proiect. Elementul central al campaniei este reprezentat de organizarea sesiunilor de informare, conștientizare, sensibilizare și motivare, lunar, sub forma unor activități distincte care au pus accentul pe informarea participanților, creșterea nivelului de conștientizare în raport cu diversitatea de probleme cu care se confruntă la ora actuală cadrele didactice din cadrul școlilor defavorizate și de asemenea, motivarea corespunzătoare a acestora.

Proiectul POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă acoperă o gamă largă de activități care se circumscriu cu succes obiectivelor asumate în debutul proiectului. Printre aceste activități se numără și organizarea și desfășurarea sesiunilor de informare și conștientizare, care au o diversitate constantă, asigurată de tematica diferită pe care experții din cadrul proiectului o abordează lunar.                          

 Sesiunea de informare și conștientizare din luna iulie s-a desfășurat în intervalul 13-17 IULIE 2020, pe platforma online Blackboard, a Universității Spiru Haret. Tema abordată a făcut referire la: ROLURI ȘI RELAȚII ÎNTRE ACTORII IMPLICAȚI ÎN EDUCAȚIE. RELAȚIILE INTERUMANE ȘI CURSURILE DIGITALIZATE, temă extrem de bine conectată cu realitatea cotidiană din prezent.

Proiectul POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă se află în ultima sa lună de implementare. Pe parcursul celor 2 ani de implementare, proiectul a încercat să contribuie cât mai substanțial la identificarea de soluții viabile, aplicabile și înțelese la adevărata valoare de către părțile implicate în vederea creșterii calității învățământului din școlile defavorizate.

Printre activitățile proiectului care au adus constant un plus de valoare apreciat de către participanți,  se numără și sesiunile de mentorat didactic și coaching cognitiv create pentru a se putea prezenta celor implicați un corp comun de idei valoroase grupate pe o tematică aflată într-o continuă dinamică. Pe aceeași linie, a problematicilor ancorate în realitatea școlară conidiană s-a înscris și tema abordată pentru luna iulie, în intervalul 13-17 iulie - ROLUL ÎNCREDERII ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII ȘCOLARILOR ȘI PREȘCOLARILOR.

Proiectul POCU/73/6/6/107134 QualForm – Asigurarea CALităţii educației prin FORMare profesională continuă, se regăsește la final de drum, în ultima sa lună de implementare. Pe parcursul derulării sale, proiectul a gestionat activități și resurse care au făcut posibil un dialog continuu și un transfer de know-how important între experți și participanți.

Printre activitățile constante care s-au derulat lună de lună se remarcă și seminariile de schimb de bune practici care au constituit o formă de comunicare ideală pentru împărtășirea diverselor puncte de vedere pe marginea experiențelor practice comune.

Pentru luna iulie, tematica abordată în cadrul seminarului organizat în intervalul 13-17 iulie 2020 pe platforma online Blackboard a Universității Spiru Haret, a făcut referire la tema: MANAGEMENT STRATEGIC PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII OFERTEI EDUCAȚIONALE. EDUCAȚIA NE UNEȘTE.