Program 1 - Învățământ de calitate, centrat pe beneficiarii educației

    Modul 1 - Tehnologii de prelucrare a Informaţiilor, de Comunicaţie (TIC) și e- Learning în educație

    Modul 2 - Metode şi tehnici de optimizare a activităţilor didactice

    Modul 3 - Metode şi tehnici inovative de evaluare a rezultatelor şcolare

    Modul 4 - Coaching cognitiv comportamental pentru optimizarea performanţelor profesionale

    Modul 5 - Parteneriat şcoală-familie-comunitate pentru incluziune şcolară

    Modul 6 - Managementul carierei prin dezvoltare personală și profesională

Program 2 - Metode și instrumente pentru incluziune școlară

    Modul 1 - Tehnologii de prelucrare a Informaţiilor, de Comunicaţie (TIC) și e- Learning în educație

    Modul 2 - Cunoaşterea elevului şi evaluarea progresului în învaţare

    Modul 3 - Instruirea diferenţiată–teoria inteligenţelor multiple

    Modul 4 - Evaluare adaptată particularităţilor individuale ale beneficiarilor educaţiei

    Modul 5 - Parteneriat şcoală-familie-comunitate pentru incluziune şcolară

    Modul 6 - Managementul carierei prin dezvoltare personală și profesională

Program 3 - Dezvoltare instituțională prin educație de calitate

    Modul 1 - Tehnologii de prelucrare a Informaţiilor, de Comunicaţie (TIC) și e- Learning în educație

    Modul 2 - Management şcolar pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale

    Modul 3 - Proiecte şi programe educaţionale

    Modul 4 - Performanţă şi motivaţie în organizaţia şcolară

    Modul 5 - Parteneriat şcoală-familie-comunitate pentru incluziune şcolară

    Modul 6 - Managementul carierei prin dezvoltare personală și profesională