Dintre categoriile de grup ţinta prevazute în ghidul solicitantului aplicabil, grupul ţintă al proiectului vizează 2 categorii distincte, stabilite în concordanţa cu obiectivele, activitaţile si indicatorii proiectului, respectiv: personal didactic din învaţamântul preuniversitar și manageri școlari.

Ca dimensiune, grupul ţintă al proiectului este format din 320 (100%) cadre didactice din învățământul preuniversitar, din 2 judeţe (160 din Dolj, 160 din Gorj).

Cadrele didactice menţionate sunt repartizate pe categorii de grup ţintă, după cum urmeaza:

  • 305 - 95,31% în categoria personal didactic din învaţamântul preuniversitar (152 din Dolj, 153 din Gorj);
  • 15 - 4,69% în categoria manageri școlari (8 din Dolj, 7 din Gorj).