• Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea competențelor profesionale și transversale ale personalului didactic și managerilor școlari la nivelul județelor implicate în proiect, creșterea motivației și a stabilității pe post a acestora, în vederea asigurării îmbunătățirii calității educației, a accesului echitabil la educație, a prevenirii și reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • Atragerea și menținerea în 9 scoli țintă a resurselor umane calificate, competente și motivate, capabile să furnizeze o educație de calitate și să realizeze incluziunea școlară, prin participarea la programe de formare și dezvoltare profesională continuă;
  • Îmbunătățirea competențelor profesionale pentru 320 cadre didactice (160 din Dolj si 160 din Gorj) care activează în școli defavorizate, prin programe de formare profesionala continuă, în vederea dezvoltării unor servicii educaționale de calitate, adaptate nevoilor beneficiarilor;
  • Îmbunătățirea competențelor echipelor manageriale din școlile țintă în scopul sustenabilității intervențiilor de creștere a calității în educație prin programe de formare profesionala continuă și dezvoltare de competențe de management educațional și de antreprenoriat;
  • Crearea, dezvoltarea si implementarea a 9 mecanisme/instrumente de monitorizare și evaluare a calității procesului de educație;
  • Crearea unui nucleu de resurse umane calificate și motivate în școlile țintă pentru diseminarea de cunoștințe/ metode/ practici de asigurare a calității în educație prin schimb de bune practici;
  • Dezvoltarea competențelor pentru 320 cadre didactice din școli defavorizate în accesarea/ utilizarea/ configurarea tehnologiilor informației și comunicațiilor moderne integrate în procesele educaționale desfășurate în mediul preuniversitar.